Đà Nẵng công bố điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2020

(Dân trí) – Sáng 5/4, UBND TP Đà Nẵng đã tổ chức công bố quyết định của Thủ tướng chính phủ điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là lần thứ 3, Đà Nẵng công bố điều chỉnh quy hoạch chung.

Theo đó, phạm vi, ranh giới điều chỉnh quy hoạch gồm bao gồm 6 quận nội thành và hai huyện Hòa Vang, Hoàng Sa với tổng diện tích 128.543 ha (trong đó diện tích phần đất liền là 98.043 ha, phần diện tích quần đảo Hoàng Sa là 30.500 ha).

Tính chất: là đô thị loại I trực thuộc trung ương, trung tâm kinh tế lớn của quốc gia về du lịch, công nghiệp, thương mại, dịch vụ tài chính ngân hang, có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị quốc gia; là trung tâm văn hóa thể thao, giáo dục đào tạo, trung tậm khoa học kỹ thuật và công nghệ của khu vực miền Trung - Tây Nguyên; là đầu mối giao thông quan trọng trong vùng miền, quốc gia và quốc tế; là một trong những địa bàn giữ vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng – an ninh khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên và cả nước.

Quang cảnh lễ công bố 
Quang cảnh lễ công bố 
 
Mục tiêu phát triển TP Đà Nẵng trở thành thành phố cấp quốc gia, hiện đại; là đô thị trung tâm góp phần thúc đẩy phát triển kinh kế - xã hội vùng miền Trung – Tây Nguyên.

Tầm nhìn đến 2050, xây dựng và phát triển Đà Nẵng trở thành thành phố đặc biệt cấp quốc gia, hướng tới đô thị cấp quốc tế và bền vững. 

Về quy mô dân số, dự báo đến năm 2020 dân số Đà Nẵng khoảng 1,6 triệu người (trong đó dân số đô thị khoảng 1,3 triệu người); đến năm 2030 là 2,5 triệu người (bao gồm dân số tạm trú và dân số quy đổi lượng khách du lịch ước tính năm 2013), trong đó dân số đô thị khoảng 2,3 triệu người. 

Bản đồ quy hoạch chung TP Đà Nẵng
Bản đồ quy hoạch chung TP Đà Nẵng

Về quy mô đất đai, đến năm 2020, đất xây dựng đô thị khoảng 20.010 ha, trong đó đất dân dụng khoảng 8.659 ha; đến năm 2030 là 37.500 ha, trong đó đất dân dụng 15.500 ha.

Mô hình phát triển không gian đô thị là kế thừa mô hình phát triển không gian của quy hoạch chung được duyệt năm 2002 theo các chuỗi khu đô thị tập trung dọc theo các trục giao thông chính gắn kết với cấu trúc khung thiên nhiên của đô thị.

Ngoài ra, theo quyết định Thủ tướng Chính phủ, Đà Nẵng sẽ triển khai hàng loạt nội dung để điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến 2030 và tầm nhìn đến 2050 gồm: định hướng phát triển không gian; định hướng thiết kế đô thị; định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật; đánh giá môi trường chiến lược; các chương trình và dự án ưu tiên đầu tư.

Khánh Hồng