Cuối tháng 7, Quốc hội họp quyết định nhân sự cấp cao

(Dân trí) - Kỳ họp đầu tiên Quốc hội khóa XIII tới dự kiến sẽ khai mạc ngày 21/7, đúng 2 tháng sau ngày bầu cử toàn quốc. Quá nửa thời lượng kỳ họp sẽ dành để xem xét, quyết định về tổ chức, nhân sự, bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng...

Cuối tháng 7, Quốc hội họp quyết định nhân sự cấp cao - 1
Kỳ họp thứ nhất QH khóa XIII sẽ quyết định vấn đề nhân sự cấp cao (ảnh: congluan.vn).
 
Văn phòng Quốc hội đã có tờ trình gửi UB Thường vụ quyết việc chuẩn bị chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII. Theo đó, công tác tổ chức, nhân sự của các cơ quan nhà nước sẽ là việc trước hết được bàn trong kỳ họp đầu tiên.

Sau phiên khai mạc, Quốc hội sẽ tiến hành thẩm tra và xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội. Các đại biểu khóa mới sẽ bầu Chủ tịch mới, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UB Thường vụ, thành viên Hội đồng dân tộc, các UB và đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội.

Ngay sau khi được chọn, Chủ tịch Quốc hội mới sẽ điều hành Quốc hội bầu lãnh đạo các khối cơ quan hành pháp, tư pháp: Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao. Quốc hội sẽ bàn, quyết định cơ cấu tổ chức Chính phủ, phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên Chính phủ do Thủ tướng giới thiệu. Quốc hội cũng sẽ phê chuẩn danh sách các thành viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ mới sau đó sẽ phát biểu ra mắt Quốc hội, quốc dân đồng bào.

Toàn bộ công tác nhân sự dự kiến chiếm trọn 14 ngày làm việc. Việc quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia sẽ được dành thời lượng 5 ngày. Trong đó, báo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2011 được bố trí 1 ngày.

Công tác lập pháp được dự kiến thời lượng 2 ngày làm việc. Quốc hội sẽ cho ý kiến về 2 luật: Luật tài nguyên nước sửa đổi và Luật giáo dục Đại học.

P.Thảo