Cùng lính tăng tả xung hữu đột

Trên trận địa tác chiến, lần lượt từng chiếc xe tăng gầm rít tiến thẳng vào trận địa, vượt qua cửa mở, nhanh chóng triển khai đội hình chiến đấu… Sau mỗi lần khai hỏa là một mục tiêu bị tiêu diệt.

Đến với Trường Sĩ quan Tăng-Thiết giáp, “tận mục sở thị” các kíp xe tăng của các đơn vị thuộc các quân khu luyện tập, tả xung hữu đột trên thao trường mới thấy được sự miệt mài của “lính tăng”.

Ghi nhanh của PV tại một buổi diễn tập sát tình huống chiến đấu của Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp.

Trước giờ xuất kích.

Trước giờ xuất kích. Ảnh: Thái Hà

Đội hình xe tăng nhanh chóng mở của mở.
Đội hình xe tăng nhanh chóng mở của mở.
Đội hình xe tăng nhanh chóng mở của mở.
Triển khai đội hình chiến đấu.
Triển khai đội hình chiến đấu.
Khai hỏa.
Khai hỏa.
Tiêu diệt mục tiêu ngay từ loạt đạn đầu.
Tiêu diệt mục tiêu ngay từ loạt đạn đầu.
Tiêu diệt mục tiêu ngay từ loạt đạn đầu.
Vận động theo đội hình vào trận địa.
Vận động theo đội hình vào trận địa.
Vận động theo đội hình vào trận địa.
Vượt qua các địa hình phức tạp.
Vượt qua các địa hình phức tạp.
Vượt qua các địa hình phức tạp.
Đồng thời triển khai chiến đấu.
Đồng thời triển khai chiến đấu.
Đồng thời triển khai chiến đấu.
Ngụy trang để hành quân tiếp cận trận địa.
Ngụy trang để hành quân tiếp cận trận địa.
Ngụy trang để hành quân tiếp cận trận địa.

Niềm vui sau mỗi đợt huấn luyện.

Niềm vui sau mỗi đợt huấn luyện.

Niềm vui sau mỗi đợt huấn luyện.

Niềm vui sau mỗi đợt huấn luyện.

 
Theo Thái Hà
Tiền Phong