1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Chùm ảnh: Vạn đò mùa chạy lũ

(Dân trí) - Huế đón đợt mưa đầu, những cơm mưa xối xả như không hiểu nỗi lòng người dân vạn đò đang canh cánh nỗi lo cơm áo. Bao giờ cũng vậy, lũ đến là dân đò "chạy" đầu tiên...

 
 
 
 
 
 
 
Chùm ảnh: Vạn đò mùa chạy lũ - 1

Nước sông Hương lên báo động 3, dân vạn đò toán loạn chạy lũ
 
Chùm ảnh: Vạn đò mùa chạy lũ - 2

Chèo thuyền đi mua gạo, mỳ tôm và nhu yếu phẩm chống chọi với mưa lũ
 
Chùm ảnh: Vạn đò mùa chạy lũ - 3

Đã hết mùa kiếm ăn từ sông nước...
 
Chùm ảnh: Vạn đò mùa chạy lũ - 4
Liều mình vớt củi giữa dòng nước xiết
 
Chùm ảnh: Vạn đò mùa chạy lũ - 5

Giữa mưa chẻ củi dự trữ
 
Chùm ảnh: Vạn đò mùa chạy lũ - 6

Ba mẹ ơi, về nhà kẻo đò trôi mất
 
Chùm ảnh: Vạn đò mùa chạy lũ - 7

Mùa lũ, vạn đò khát nước sạch
 
Chùm ảnh: Vạn đò mùa chạy lũ - 8

Vạn đò sông Lợi Nông tìm chân cầu làm chỗ trú lũ
 
Chùm ảnh: Vạn đò mùa chạy lũ - 9
Những cơn mưa trút nước làm xóm vạn đò "tạm trú" càng hiu hắt
 
Chùm ảnh: Vạn đò mùa chạy lũ - 10
Nước tràn đập đá, xóm đò Đông Ba tịnh không một bóng người
 
H.K