Chủ tịch Vĩnh Phúc: Thực hiện nghiêm đánh giá cán bộ trước khi bổ nhiệm

(Dân trí) - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu thực hiện nghiêm công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức trước khi đề đạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động.

Ông Lê Duy Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ký Chỉ thị số 01/CT về việc tăng cường thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, đạo đức công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Chỉ thị này cho rằng việc nhận thức và ý thức tự giác chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, tính sáng tạo, năng động ở một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa cao.

Tinh thần phục vụ nhân dân có nội dung chưa tốt, việc giải quyết một số thủ tục chưa đảm bảo tiến độ, thời gian, gây phiền hà, khó khăn cho tổ chức và công dân.

Trong khi đó, việc tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm do để xảy ra thiếu sót, sai phạm trong thực thi công vụ chưa đầy đủ, hình thức xử lý chưa tương xứng với mức độ thiếu sót, sai phạm...

Chủ tịch Vĩnh Phúc: Thực hiện nghiêm đánh giá cán bộ trước khi bổ nhiệm - 1
Ông Lê Duy Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (Ảnh: Nguyễn Dương).

Vì thế, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác cụ thể; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị. Đánh giá đúng chất lượng, trình độ của cán bộ, công chức, viên chức làm cơ sở sắp xếp, điều chuyển, bố trí nhân sự phù hợp với vị trí việc làm.

Kiên quyết thực hiện tinh giản số cán bộ, công chức, viên chức năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp làm ảnh hưởng đến kỷ luật, kỷ cương nền hành chính là nguyên nhân làm giảm lòng tin của nhân dân và doanh nghiệp.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu nghiêm túc trong việc xử lý trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra nhũng nhiễu, phiền hà trong tiếp nhận và giải quyết công việc, nhất là trong các thủ tục trong lĩnh vực kinh doanh, xây dựng, đất đai, tư pháp, y tế, công an, đăng ký hộ khẩu, công chứng, chứng thực, khám chữa bệnh…

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thật sự gương mẫu, có phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm và ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân.

"Thực hiện nghiêm công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức trước khi đề đạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động"- Chỉ thị số 01/CT nêu rõ.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, công vụ nếu cơ quan, đơn vị, địa phương nào không chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, đạo đức công vụ để xảy ra sai phạm, khuyết điểm thì thủ trưởng cơ quan đó phải kịp thời thực hiện việc tổ chức xem xét, đánh giá rõ nguyên nhân sai phạm, kiểm điểm hoặc xử lý nghiêm túc theo quy định pháp luật - bảo đảm đúng người, đúng việc, đúng hình thức xử lý, kể cả đối với trường hợp nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác khác.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao Sở Nội vụ Vĩnh Phúc có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chỉ thị; tham mưu, đề xuất khen thưởng với trường hợp thực hiện tốt và chấn chỉnh, xử lý nghiêm minh trường hợp vi phạm.

Tin liên quan
Đang được quan tâm