Cà Mau:

Chủ tịch tỉnh cảnh báo "nạn" mạo danh cán bộ trung ương

(Dân trí) - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh cần cảnh giác với các trường hợp mạo nhận, giả danh cán bộ trung ương để trục lợi.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Cà Mau có một số trường hợp tổ chức, cá nhân lợi dụng danh nghĩa, mạo danh cán bộ Văn phòng Chính phủ, phóng viên các báo, đài, tạp chí; cán bộ các Bộ, ngành Trung ương và các cơ quan cấp tỉnh đến các cơ quan, doanh nghiệp để vận động, xin tài trợ quảng cáo, bán sách… gây phiền hà cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong tỉnh.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo tất cả các trường hợp hoạt động từ thiện xã hội, liên kết xuất bản ấn phẩm đều phải được sự thống nhất chủ trương bằng văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch tỉnh cũng yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh không được ban hành văn bản, thư ngỏ để giúp các tổ chức, cá nhân mạo danh thực hiện hành vi vận động tài trợ, quảng cáo, bán vé biểu diễn nghệ thuật, bán sách…

Đối với các cá nhân, tổ chức mạo danh đến liên hệ bán sách, vận động hỗ trợ các dự án bảo đảm an sinh xã hội cho địa phương và các hình thức quảng cáo khác,… Chủ tịch tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị cảnh giác và khi phát hiện cần kịp thời phản ánh, phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý.

                                                                                                            H.H