1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

Chủ tịch Quốc hội: Biểu quyết về Hiến pháp trên tinh thần dân làm chủ

(Dân trí) - “Chúng tôi hiểu rằng một bộ phận trong các tầng lớp nhân dân và ngay một số ĐBQH cũng còn ý kiến khác về Hiến pháp sửa đổi. Nhưng chúng ta đã thể hiện được nguyện vọng của đa số với tinh thần làm chủ của nhân dân”- Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nói.

Phát biểu trước phiên biểu quyết thông qua dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, hôm nay, ngày 28/11, Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể trực tuyến với đồng bào cử tri cả nước để xem xét thông qua Hiến pháp sửa đổi. Đây là một sự kiện đánh dấu thời kỳ mới trong đổi mới, đưa đất nước hội nhập và phát triển. Bản Hiến pháp lần này là kết quả của một quá trình làm việc cần mẫn, tâm huyết, tận tụy của các đại biểu Quốc hội (ĐBQH), đồng bào cử tri cả nước, các đơn vị, ngành, cấp với sự tham gia của hệ thống chính trị. Hiến pháp với tinh thần đổi mới đã thể hiện được ý Đảng lòng dân.
 
Chủ tịch Quốc hội đề nghị bầu bổ sung ủy viên UB Thường vụ
Chủ tịch Quốc hội: "Bản Hiến háp thông qua lần này đã thể hiện được ý chí nguyện vọng của nhân dân" (Ảnh: Việt Hưng)

Báo cáo cử tri và đồng bào cả nước, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, mỗi ĐBQH đã làm việc hết sức mình, thảo luận nhiều phiên, 3 kỳ họp với tinh thần tiếp thu, thấu hiểu, tận tụy chắt lọc tinh hoa ý kiến của toàn dân để tạo ra bản Hiến pháp thông qua lần này.

“Chúng tôi cũng hiểu rằng một bộ phận, một số người trong các tầng lớp nhân dân và ngay một số ĐBQH cũng còn ý kiến khác. Tuy nhiên tuyệt đại nhân dân và Quốc hội có thể khẳng định đã đồng tình cao với bản Hiến pháp thông qua lần này. Với quyền năng nhân dân trao cho Quốc hội, chúng ta đã thể hiện được đại đa số nguyện vọng của toàn dân, của Quốc hội với tinh thần làm chủ của nhân dân, chúng ta sẽ biểu quyết theo tinh thần đó” - Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng phát biểu.

Những vấn đề còn ý kiến khác ở khoản này, điểm kia, điều khác, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Quốc hội hết sức trân trọng và ghi nhận.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: “Bản Hiến háp thông qua lần này đã thể hiện được ý chí nguyện vọng của nhân dân, ý Đảng hợp lòng dân, đủ điều kiện để thông qua, là bản Hiến pháp đổi mới cho một thời kỳ mới của đất nước. Hôm nay, chúng ta sẽ báo cáo với đồng bào cử tri về việc tiếp thu giải trình để có bản Hiến pháp cuối cùng thông qua này, sẽ trình bày toàn văn để cử tri theo dõi, giám sát cũng như hoạt động bỏ phiếu để người dân cả nước thấy tinh thần đoàn kết, thống nhất của chúng ta”.

P.Thảo