Thứ ba, 18/12/2018 - 20:11

Chủ tịch Đà Nẵng có số phiếu tín nhiệm cao đạt tỷ lệ hơn 63%

Dân trí

Chiều 18/12, Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm những người giữ các chức vụ chủ chốt do HĐND thành phố bầu ra. Kết quả cho thấy, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP nhận 29 phiếu tín nhiệm cao, đạt tỷ lệ hơn 63% so với số đại biểu HĐND tham gia bỏ phiếu (46 đại biểu).

Ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhận 29 phiếu tín nhiệm cao trên tổng số 46 đại biểu HĐND TP tham gia bỏ phiếu tín nhiệm kín, đạt tỷ lệ hơn 63%
Ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhận 29 phiếu tín nhiệm cao trên tổng số 46 đại biểu HĐND TP tham gia bỏ phiếu tín nhiệm kín, đạt tỷ lệ hơn 63%

Trong số 24 lãnh đạo chủ chốt của chính quyền TP Đà Nẵng, ông Thơ nằm trong “top” những lãnh đạo chủ chốt nhận số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất của đại biểu HĐND thành phố.

Những người nhận được số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất là ông Trần Đình Quỳnh - Chánh Văn phòng UBND TP và bà Ngô Thị Kim Yến - Giám đốc Sở Y tế TP với 31 phiếu.

Các Phó Chủ tịch UBND TP gồm các ông Trần Văn Miên, Hồ Kỳ Minh nhận 21 phiếu tín nhiệm cao; Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn chỉ nhận 18 phiếu tín nhiệm cao.

Những người nhận số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất là ông Vũ Quang Hùng - Giám đốc Sở Xây dựng TP (8/46 phiếu) và ông Nguyễn Đình Vĩnh - Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo TP (7/46 phiếu).

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm những người giữ các chức vụ chủ chốt ở Đà Nẵng do HĐND TP bầu
Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm những người giữ các chức vụ chủ chốt ở Đà Nẵng do HĐND TP bầu

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm của từng người như sau: ông Phan Thanh Long - Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP có số phiếu tín nhiệm cao, số phiếu tín nhiệm, số phiếu tín nhiệm lần lượt là 30 - 13 - 3; ông Phạm Tấn Xử - Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP: 26 - 16 - 4; ông Đoàn Xuân Hiếu - Chánh Văn phòng HĐND TP: 28 - 16 - 2; ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND thành phố: 29 - 15 - 2; ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch UBND TP: 21 - 21 - 4; ông Trần Văn Miên - Phó Chủ tịch UBND TP: 21 - 22 - 3; ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP: 18 - 25 - 3; ông Nguyễn Phú Ban - Giám đốc Sở Nông nghiệp&Phát triển nông thôn: 13 - 30 - 3; ông Thái Bá Cảnh - Giám đốc Sở Khoa học&Công nghệ: 13 - 29 - 4; ông Võ Ngọc Đồng - Giám đốc Sở Nội vụ: 27 - 15 - 4; ông Trần Huy Đức - Chánh Thanh tra TP: 14 - 26 - 6; bà Võ Thị Như Hoa - Giám đốc Sở Tư pháp: 18 - 24 - 4; ôngVũ Quang Hùng - Giám đốc Sở Xây dựng: 21 - 17 - 8; ông Huỳnh Văn Hùng - Giám đốc Sở Văn hoá & Thể thao: 30 - 14 - 2; ông Phan Văn Kha - Giám đốc Sở Công thương: 17 - 25 - 4; ông Trương Chí Lăng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP: 29 - 16 - 1; ông Lâm Quang Minh - Giám đốc Sở Ngoại vụ: 17 - 25 - 4; ông Nguyễn Văn Phụng - Giám đốc Sở Tài chính: 27 - 18 - 1; ông Trần Đình Quỳnh - Chánh Văn phòng UBND TP: 31 - 14 - 1; ông Nguyễn Quang Thanh - Giám đốc Sở Thông tin&Truyền thông: 21 - 19 - 6; ông Lê Văn Trung - Giám đốc Sở Giao thông vận tải: 27 - 15 - 4; ông Ngô Quang Vinh - Giám đốc Sở Du lịch: 21- 19 - 6; ông Nguyễn Đình Vĩnh - Giám đốc Sở Giáo dục&Đào tạo: 28 - 11 - 7; bà Ngô Thị Kim Yến - Giám đốc Sở Y tế; 31 - 12 - 3.

Tâm An