Chốt danh sách 160 ứng viên đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội

(Dân trí) - Tại hội nghị hiệp thương lần thứ 3, các đại biểu đã thống nhất danh sách 160 người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng 17/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3, lập danh sách chính thức người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVI.

Tại hội nghị, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội cho biết, đến hết ngày 16/4, trong tổng số 188 người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 có 24 ứng viên gửi đơn xin rút không ứng cử, trong đó có 1 người thuộc diện tự ứng cử, có 2 người có tín nhiệm cử tri ở nơi cư trú dưới 50%. Như vậy, còn 162 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội.

Chốt danh sách 160 ứng viên đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội - 1

Các đại biểu biểu quyết thống nhất người đủ điều kiện ứng cử đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVI

Theo Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, với 30 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, trong đó có 25 đơn vị bầu 3 đại biểu cần số dư 2 người, 5 đơn vị bầu 4 đại biểu cần số dư 3 người. Vì vậy, tổng số ứng viên đại biểu HĐND thành phố cần chuẩn bị là 160 người.

Trong 162 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, hội nghị biểu quyết có 160 người đạt tỉ lệ 100% đại biểu nhất trí, 1 người đạt tỉ lệ 80% đại biểu nhất trí, 1 người đạt tỉ lệ 74,54% đại biểu nhất trí.

Từ kết quả biểu quyết trên, hội nghị đã biểu quyết thống nhất danh sách 160 người đạt tỉ lệ nhất trí 100% ứng cử đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Từ 160 ứng viên, thời gian tới cử tri thành phố Hà Nội sẽ bầu ra 95 đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Đang được quan tâm