Chính thức yêu cầu chuẩn bị luật Biểu tình

(Dân trí) - Thông qua chương trình xây dựng luật, pháp lệnh trong khóa XIII tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 2 sáng nay, Quốc hội nhất trí “lịch” chuẩn bị luật Biểu tình.

Chính thức yêu cầu chuẩn bị luật Biểu tình - 1
Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 2.

Giải trình, tiếp thu ý kiến các đại biểu để điều chỉnh chương trình, UB Thường vụ cho biết, luật Nhà văn (do đại biểu Nguyễn Minh Hồng - Nghệ An đề xuất), luật Bảo vệ quyền riêng tư (do đại biểu Đặng Thị Hoàng Yến đề xuất) và luật Bảo vệ sức khỏe tâm thần chưa làm rõ được phạm vi điều chỉnh, chính sách cũng như nội dung cơ bản.

Dự án luật Biểu tình, theo ý kiến một số đại biểu là chưa cần thiết, đề nghị đưa ra khỏi chương trình làm luật khóa này. UB Thường vụ giữ trong chương trình chuẩn bị để thể chế hóa điều 69 của Hiến pháp năm 1992, tạo công cụ pháp lý để công dân thực hiện quyền của mình và nhà nước quản lý, kiểm soát hoạt động biểu tình theo đúng pháp luật.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu quan điểm tán thành với ý kiến của nhiều đại biểu đối với dự án luật này là cần chỉ đạo, chuẩn bị kỹ về nội dung, cân nhắc thời điểm trình Quốc hội xem xét, thông qua, điều kiện tổ chức thực hiện để tránh việc lợi dụng biểu tình gây rối an ninh trật tự, làm ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

Cùng nằm trong nhóm luật liên quan đến quyền con người, quyền công dân với luật Biểu tình, luật Lập hội, luật Trưng cầu ý dân, luật Tiếp cận thông tin… cũng có tên trong chương trình chuẩn bị.

Thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, Quốc hội đã ghi nhận một số giải pháp mà Thủ tướng và các vị Bộ trưởng đã cam kết khi đăng đàn.

Theo đó, chỉ tiêu từ 2012 giảm số vụ tai nạn, số người chết do tai nạn giao thông từ 5 -10% mỗi năm được Quốc hội xác nhận. Quốc hội cũng thống nhất lấy năm 2012 là năm thiết lập lại kỷ cương trong quản lý trật tự, an toàn giao thông.

Trong lĩnh vực nông  nghiệp và phát triển nông thôn, sẽ tăng mức đầu tư 5 năm tới cao gấp l2 lần 5 năm vừa qua, phấn đấu đến 2015 cả nước có 20% số xã đạt các tiêu chí nông thôn mới.

Đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là nội dung được Quốc hội yêu cầu tại nghị quyết.

Nghị quyết về chất vấn cũng nhấn mạnh việc thực hiện cơ chế giá thị trường đối với điện, xăng dầu, than và các hàng hóa, dịch vụ quan trọng khác. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này phải công khai, minh bạch kết quả sản xuất, kinh doanh và giá thành sản phẩm để đại biểu Quốc hội và nhân dân giám sát. Năm 2015 thực hiện xong việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành của các tập đoàn, Tcty nhà nước.

Với lĩnh vực ngân hàng, Quốc hội lưu ý các giải pháp cơ cấu lại hệ thống ngân hàng thượng mại, quản lý chặt chẽ xuất nhập khẩu và thị trường vàng, bảo vệ quyền sở hữu vàng của người dân, giảm lãi suất cho vay, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn…

Chính thức yêu cầu chuẩn bị luật Biểu tình - 2
Toàn thể đại biểu dự phiên bế mạc kỳ họp.

Đánh giá về hoạt động chất vấn kỳ này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định: “Không khí các phiên chất vấn là dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và xây dựng. Nhiều vị Bộ trưởng, Trưởng ngành đã nghiêm túc thừa nhận hạn chế, yếu kém của ngành mình, thấy rõ trách nhiệm cá nhân và đề xuất biện pháp cụ thể để khắc phục trong thời gian tới”.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá, sau 29 ngày làm việc, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình kỳ họp. Hoạt động của kỳ họp đã có nhiều đổi mới, sôi động. Quốc hội đã có những cải tiến, đổi mới trong việc chuẩn bị kỳ họp, điều hành các phiên họp, bảo đảm phát huy trí tuệ tập thể, tinh thần trách nhiệm của cơ quan trình, cơ quan thẩm tra và từng đại biểu Quốc hội; nâng cao chất lượng chuẩn bị, thảo luận và quyết định các nội dung trình Quốc hội. Nghị quyết của Quốc hội đã cụ thể hơn, xác định rõ hơn các nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức hữu quan trong việc tổ chức thực hiện. Chất vấn đã tập trung vào các vấn đề ở tầm vĩ mô, trao đổi theo nhóm vấn đề, dành toàn bộ thời gian cho việc hỏi và trả lời trực tiếp…

P.Thảo