Chính phủ mới với thông điệp trách nhiệm cá nhân, tinh thần không chậm trễ

(Dân trí) - Chủ trì cuộc họp báo Chính phủ đầu tiên trên cương vị Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông Trần Văn Sơn cho biết, sau khi kiện toàn nhân sự, Thủ tướng yêu cầu đổi mới phương thức làm việc…

Tại cuộc họp báo (diễn ra tối 5/5/2021), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn nêu rõ những nhiệm vụ trọng tâm cũng như ưu tiên của Chính phủ sau khi bộ máy Chính phủ được kiện toàn.

Chính phủ mới với thông điệp trách nhiệm cá nhân, tinh thần không chậm trễ - 1
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn chủ trì cuộc họp báo Chính phủ đầu tiên sau khi nhận nhiệm vụ (ảnh: Quốc Chính).

Người phát ngôn Chính phủ cho biết ngay khi bộ máy được kiện toàn, Thủ tướng đã chỉ đạo các thành viên Chính phủ tổ chức, triển khai ngay công việc với tinh thần khẩn trương, không để chậm trễ, ách tắc trong xử lý công việc. Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết với các nhiệm vụ trọng tâm ngay sau khi Chính phủ kiện toàn.

Chính phủ cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bằng 130 chương trình, đề án, bám theo nhiệm vụ thực hiện mục tiêu đến năm 2025, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

"Ngay sau khi Chính phủ được kiện toàn, Thủ tướng đã chỉ đạo các thành viên Chính phủ triển khai ngay công việc với tinh thần khẩn trương, không để chậm trễ, ách tắc trong xử lý công việc" - Bộ trưởng Trần Văn Sơn nhấn mạnh.

Với tinh thần hành động, tháo gỡ, Chính phủ đang tập trung rà soát cơ chế, chính sách, nếu luật có điều khoản gây ách tắc thì báo cáo Quốc hội để sửa đổi; còn nếu là nghị định, thông tư vướng đâu thì sẽ sửa đấy với tinh thần phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Nhiệm vụ trọng tâm khác được xác định là đổi mới phương thức làm việc của Chính phủ với tinh thần phân cấp, phân quyền, tăng cường trách nhiệm cá nhân, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu, đi đôi với kiểm tra, giám sát.

Trước hết, Chính phủ xác định nhiệm vụ tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo an toàn tuyệt đối, trong điều kiện phải có giải pháp, tình huống đặt ra để chủ động thực hiện.

Chính phủ mới với thông điệp trách nhiệm cá nhân, tinh thần không chậm trễ - 2
Người phát ngôn của Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động của Chính phủ mới.

Từ tình hình thực tế, chưa phải là vấn đề kinh tế mà nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 vẫn là điều kiện hàng đầu. Người phát ngôn Chính phủ thông tin, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành địa phương nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Ban Bí thư, của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác chống dịch. Chống dịch phải hiệu quả, thực chất, tuyệt đối không hình thức, phô trương với phương châm đặt tính mạng, sức khỏe của người dân lên trên hết.

Cùng với đó là việc nêu cao ý thức, trách nhiệm trong phòng, chống dịch, tuyệt đối không bao che, nể nang mà cần xử nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, không thực hiện nghiêm quy định về cách ly, tùy mức độ có thể bị xem xét khởi tố hình sự.  

Ông Sơn cũng truyền tải thông điệp của Thủ tướng khi chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Thủ tướng yêu cầu, chương trình hành động phải linh hoạt, khả thi, thiết thực, hiệu quả, phải dễ nhớ, dễ làm, dễ giám sát, kiểm tra, đánh giá, với tinh thần "càng khó, càng phức tạp, càng nhạy cảm thì càng phải giữ đúng nguyên tắc, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, quyết định theo đa số".

Đang được quan tâm