Thứ tư, 31/03/2021 - 09:30

Chặng đường 40 năm công tác của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Dân trí

Hơn 40 năm công tác, tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có 4 khóa tham gia Ban Chấp hành Trung ương, 2 khóa tham gia Bộ Chính trị và đến nay cũng có 2 nhiệm kỳ liên tiếp làm Đại biểu Quốc hội.

Chặng đường 40 năm công tác của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - 1

Đỗ Diệp - Phương Thảo  

Đáng quan tâm