Cán bộ chỉ được nhận quà tặng giá trị dưới 2 triệu đồng

Dân trí “Cán bộ, công chức, viên chức chỉ được phép nhận quà tặng mang tính chất lưu niệm và có giá trị đến 2 triệu đồng trong thực hiện công vụ, nhiệm vụ. Trường hợp quà tặng có giá trị trên 2 triệu đồng thì người nhận quà phải nộp lại quà tặng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị mình”.
>>Cục trưởng Chống tham nhũng lên tiếng về quà Tết “sạch bóng vi phạm”

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Đó là một trong những nội dung mới được Thanh tra Chính phủ đưa ra trong dự thảo Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi) đang lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân.

Theo dự thảo luật, cơ quan, tổ chức, đơn vị, người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý chỉ được sử dụng tiền, tài sản của Nhà nước để tặng quà theo đúng chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và phải công khai việc tặng quà. Cán bộ, công chức, viên chức không được nhận quà tặng dưới mọi hình thức của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan trực tiếp đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình.

“Cán bộ, công chức, viên chức chỉ được phép nhận quà tặng mang tính chất lưu niệm và có giá trị đến 2 triệu đồng trong thực hiện công vụ, nhiệm vụ. Trường hợp quà tặng có giá trị trên 2 triệu đồng thì người nhận quà phải nộp lại quà tặng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị mình”- dự thảo nêu rõ.

Tuy nhiên, dự thảo luật đề xuất người nộp lại quà tặng theo quy định được ưu tiên mua lại quà tặng. Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức quyết định việc tổ chức bán quà tặng. Tiền thu được từ việc bán quá tặng, sau khi trừ các chi phí hợp lý liên quan đến việc bán quà tặng phải được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Chính phủ sẽ quy định chi tiết việc nộp lại quà tặng, bán quà tặng và nộp vào ngân sách nhà nước tiền thu được từ việc bán quà tặng.

Cơ quan nào kiểm soát tài sản, thu nhập của thành viên Bộ Chính trị ?

Theo Thanh tra Chính phủ, xuất phát từ tầm quan trọng biện pháp minh bạch và kiểm soát tài sản, thu nhập trong phòng, chống tham nhũng, dự thảo luật đã quy định một chương riêng với nhiều quy định mới, thực chất nhằm tới việc kiểm soát được tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức và một số người có chức vụ, quyền hạn khác, đặc biệt là trong công ty đại chúng, tổ chức tín dụng và quỹ đầu tư.

Đặc biệt, Thanh tra Chính phủ cho rằng để khắc phục hạn chế hiện nay khi giao cho cơ quan quản lý người có nghĩa vụ kê khai đồng thời quản lý bản kê khai và xác minh tài sản, thu nhập, làm cho việc kê khai rất hình thức, thực chất không giúp kiểm soát được biến động về tài sản, thu nhập, dự thảo Luật Phòng chống tham nhũng đã đề xuất quy định về cơ quan, đơn vị kiểm soát tài sản, thu nhập bao gồm: Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Thanh tra Chính phủ, TAND Tối cao, VKSND Tối cao, Kiểm toán Nhà nước…

(Ảnh minh họa: Ngọc Diệp)
(Ảnh minh họa: Ngọc Diệp)

Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng sẽ kiểm soát tài sản, thu nhập của những người có nghĩa vụ kê khai thuộc diện quản lý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, người có nghĩa vụ kê khai được hưởng phụ cấp chức vụ từ 0,7 trở lên công tác tại các Ban của Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước và cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có sử dụng ngân sách nhà nước.

Thanh tra Chính phủ kiểm soát tài sản, thu nhập của những người có nghĩa vụ kê khai được hưởng phụ cấp chức vụ từ 0,7 trở lên công tác tại bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các đơn vị sự nghiệp, cơ quan, tổ chức do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.

TAND Tối cao, VKSND Tối cao, Kiểm toán Nhà nước kiểm soát tài sản, thu nhập của những người có nghĩa vụ kê khai công tác tại các tòa án, viện kiểm sát, kiểm toán nhà nước.

Thanh tra bộ, đơn vị phụ trách công tác tổ chức - cán bộ tại cơ quan thuộc Chính phủ nơi không có cơ quan thanh tra kiểm soát tài sản, thu nhập của những người có nghĩa vụ kê khai thuộc diện quản lý của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; những người có nghĩa vụ kê khai thuộc diện quản lý của Hội đồng thành viên tại doanh nghiệp nhà nước do Bộ quản lý.

Thanh tra Bộ Công an, Thanh tra Bộ Quốc phòng kiểm soát tài sản, thu nhập của những người có nghĩa vụ kê khai công tác trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đơn vị phụ trách công tác tổ chức - cán bộ tại các Ban của Trung ương Đảng, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có sử dụng ngân sách nhà nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ kiểm soát tài sản, thu nhập của những người có nghĩa vụ kê khai được hưởng phụ cấp chức vụ dưới 0,7.

Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương kiểm soát tài sản, thu nhập của những người có nghĩa vụ kê khai thuộc diện quản lý của Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.

Thanh tra cấp tỉnh kiểm soát tài sản, thu nhập của những người có nghĩa vụ kê khai thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh, huyện, xã; những người có nghĩa vụ kê khai thuộc diện quản lý của Hội đồng thành viên tại doanh nghiệp nhà nước do UBND cấp tỉnh quản lý.

Giải thích về điều này, Thanh tra Chính phủ cho rằng các đơn vị trên có địa vị pháp lý “độc lập tương đối” với cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai. Phương án này sẽ giúp cho việc theo dõi, giám sát và kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai hiệu quả hơn, qua đó kịp thời xác minh để phát hiện, xử lý tham nhũng.

Phải tổ chức họp báo định kỳ và thực hiện quy chế phát ngôn

Dự thảo Luật Phòng chống tham nhũng đã có hẳn một điều khoản mới về chế độ họp báo, phát ngôn. Theo đó, Chính phủ, TAND Tối cao, VKSND Tối cao, Kiểm toán Nhà nước, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức họp báo định kỳ và thực hiện quy chế phát ngôn theo quy định của pháp luật.

Đối với vụ việc có liên quan đến tổ chức, hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị mà dư luận xã hội quan tâm thì cơ quan, tổ chức, đơn vị đó phải xem xét tổ chức họp báo đột xuất hoặc cử người phát ngôn cung cấp thông tin, làm rõ vụ việc có liên quan.

Cơ quan kiểm tra của Đảng, Kiểm toán nhà nước, cơ quan thanh tra nhà nước, các cơ quan tiến hành tố tụng các cấp tổ chức họp báo định kỳ, họp báo đột xuất hoặc cử người phát ngôn cung cấp thông tin về công tác phòng, chống tham nhũng và xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

Trong trường hợp báo chí đăng tải thông tin có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải xem xét, giải trình. Cơ quan báo chí có trách nhiệm đăng tải công khai nội dung giải trình trên báo. Trường hợp người có thẩm quyền kết luận về nội dung mà báo chí đăng là không đúng sự thật thì cơ quan báo chí phải cải chính, xin lỗi công khai trên báo và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kê khai tài sản

Dự thảo Luật Phòng chống tham nhũng đề xuất Thanh tra Chính phủ phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương tích hợp, xây dựng, thống nhất quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về bản kê khai tài sản, thu nhập trong phạm vi cả nước. Thanh tra Chính phủ sẽ chủ trì, điều phối và hướng dẫn cơ quan, đơn vị kiểm soát tài sản, thu nhập trong việc xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu về bản kê khai tài sản, thu nhập.

Bên cạnh đó, dự thảo đề xuất cho phép cơ quan, đơn vị kiểm soát tài sản, thu nhập có quyền yêu cầu hoặc đề nghị người có thẩm quyền yêu cầu người đang trực tiếp quản lý tài sản, thu nhập kê khai không trung thực, không được giải trình một cách hợp lý giữ nguyên hiện trạng tài sản, phong tỏa tài khoản, kiểm soát tài sản, thu nhập khi có dấu hiệu tẩu tán, hủy hoại tài sản hoặc chuyển dịch tài sản, thu nhập.

Thế Kha

Cán bộ chỉ được nhận quà tặng giá trị dưới 2 triệu đồng - 3

MỚI NHẤT
Sà lan đâm ghe gỗ, một phụ nữ trẻ tử vong
Sà lan đâm ghe gỗ, một phụ nữ trẻ tử vong

(Dân trí) - Sáng nay 28/6, Công an huyện Thanh Bình cho biết, cơ quan chức năng đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông đường thủy làm 1 người chết trên sông Tiền.

Thứ ba, 28/06/2016 - 11:05

Hà Nội cấp đổi giấy phép lái xe tại trụ sở từng cơ quan, đơn vị
Hà Nội cấp đổi giấy phép lái xe tại trụ sở từng cơ quan, đơn vị

(Dân trí) - Từ ngày 4/7, nhân viên của Sở GTVT Hà Nội sẽ đến trụ sở từng cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố để thực hiện cấp đổi giấy phép lái xe.

Thứ ba, 28/06/2016 - 10:41

Nhiều vùng lụt nặng sau mưa lớn, xe quân sự vào giải cứu dân
Nhiều vùng lụt nặng sau mưa lớn, xe quân sự vào giải cứu dân

(Dân trí) - Lượng mưa lớn khiến mực nước tại ao, hồ, sông, suối của huyện Ea Súp (Đắk Lắk) liên tục dâng cao làm nhiều xã bị nước cô lập, giao thông qua khu vực bị chia cắt hoàn toàn. Tại những điểm ngập sâu, lực lượng quân sự đang đưa xe vào cứu hộ.

Thứ ba, 28/06/2016 - 08:51

Ném con từ độ cao 3 mét thoát khỏi đám cháy 4 người chết
Ném con từ độ cao 3 mét thoát khỏi đám cháy 4 người chết

Lửa bùng lên dữ dội trong căn nhà, người đàn ông ôm con bò ra lan can tầng 2, rồi tung con nhỏ xuống đất. Ở dưới sân, hàng chục người giơ tay đón cháu bé…

Thứ ba, 28/06/2016 - 08:11

Xế sang “ngẫu nhiên” được cấp biển đẹp?
Xế sang “ngẫu nhiên” được cấp biển đẹp?

Việc cấp biển số ngẫu nhiên (bấm nút qua hệ thống máy tính) nhằm tạo sự công bằng, bình đẳng, song trên thực tế rất nhiều chiếc xe sang vẫn “ngẫu nhiên” khoác biển đẹp, khiến người dân không khỏi băn khoăn về sự minh bạch trong việc cấp biển.

Thứ ba, 28/06/2016 - 07:49

Huyện Hóc Môn cấm cán bộ đi nghỉ mát!
Huyện Hóc Môn cấm cán bộ đi nghỉ mát!

Thời gian cấm từ ngày 14-6 tới 7-7, lý do để chuẩn bị tốt cho kỳ họp thứ nhất HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 (!?).

Thứ ba, 28/06/2016 - 07:43

Thủ tướng: TPHCM phải là “Hòn ngọc chiếu sáng viễn Đông”
Thủ tướng: TPHCM phải là “Hòn ngọc chiếu sáng viễn Đông”

(Dân trí) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị TPHCM sớm xây dựng đề án thí điểm cơ chế đặc thù cụ thể để trình Chính phủ thẩm định. Để xứng đáng là đầu tàu kinh tế đất nước, Thủ tướng đề nghị thành phố phải xây dựng nền kinh tế thị trường hài hòa, bền vững và phải trở thành “Hòn ngọc chiếu sáng viễn Đông”.

Thứ ba, 28/06/2016 - 07:11

Tình trạng trẻ em đuối nước - "bài toán" khó giải!
Tình trạng trẻ em đuối nước - "bài toán" khó giải!

(Dân trí) - Từ 2011, tỉnh Đồng Tháp đã có kế hoạch phổ cập bơi phòng, chống đuối nước cho trẻ từ 7-15 tuổi. Tuy nhiên, trong 5 năm qua đã có 234 trẻ bị đuối nước, tỷ lệ bình quân 46,8 trẻ/năm. Riêng 6 tháng đầu năm 2016, đã có thêm 22 em tử vong vì đuối nước.

Thứ ba, 28/06/2016 - 03:40

Nạn nhân “tố” tài xế xe cứu thương say xỉn, gây tai nạn kinh hoàng
Nạn nhân “tố” tài xế xe cứu thương say xỉn, gây tai nạn kinh hoàng

(Dân trí) - “Anh ta lên xe nồng nặc hơi men, cự cãi kịch liệt với gia đình tôi rồi phóng như điên, một tay lái xe, một tay nghe điện thoại. Sự say xỉn của tài xế xe cứu thương bệnh viện Thống Nhất đã gây họa cho gia đình tôi và những người đi cùng”.

Thứ ba, 28/06/2016 - 02:23

Vụ cháy khiến 4 người chết: Nguyên nhân cháy là do chập điện
Vụ cháy khiến 4 người chết: Nguyên nhân cháy là do chập điện

(Dân trí) - Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ cháy khiến 4 người trong 1 gia đình tại TP Biên Hòa (Đồng Nai) chết là do chập điện. Cả 4 nạn nhân tử vong vì ngạt khói.

Thứ hai, 27/06/2016 - 09:30

Thủ tướng chỉ đạo TPHCM đổi "đất vàng" để lấy tiền phát triển giao thông
Thủ tướng chỉ đạo TPHCM đổi "đất vàng" để lấy tiền phát triển giao thông

(Dân trí) - Hạn chế về hạ tầng giao thông là lực cản đối với sự phát triển của TPHCM và các khu vực lân cận. Để tạo nguồn vốn đầu tư phát triển các công trình giao thông trọng điểm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị TPHCM: “Tất cả đất vàng, đất bạc đều đấu giá bán để lấy tiền làm hạ tầng”.

Thứ hai, 27/06/2016 - 09:15

Nhân dân mong muốn Chính phủ giải quyết hậu quả việc cá chết
Nhân dân mong muốn Chính phủ giải quyết hậu quả việc cá chết

(Dân trí) - Sáng 27/6, tại Đà Nẵng, Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam khóa VIII đã tổ chức hội nghị lần 9.

Thứ hai, 27/06/2016 - 08:52

ĐÁNG QUAN TÂM
Tăng phí sân bay, chất lượng phục vụ có bớt tệ?
Tăng phí sân bay, chất lượng phục vụ có bớt tệ?

(Dân trí) - Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa đề nghị Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đồng ý cho tăng phí phục vụ hành khách tại 7 sân bay quốc tế nhằm tăng thu, tăng tích lũy. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng phí sân bay tăng, liệu chất lượng phục vụ có tương xứng giá tiền mà tốt hơn?

Thứ hai, 27/06/2016 - 08:05

Mưa lớn, thông đổ quật ngã hàng loạt cột điện
Mưa lớn, thông đổ quật ngã hàng loạt cột điện

(Dân trí) - Ngày 27/6, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), một trận mưa lớn kèm gió mạnh đã quật ngã một cây thông cổ thụ làm gãy đổ 6 cột điện và khiến một căn nhà bị hư hỏng nặng.

Thứ hai, 27/06/2016 - 07:59

“Máy bay Su 30-Mk2 gặp nạn là bài học xương máu của chúng tôi”
“Máy bay Su 30-Mk2 gặp nạn là bài học xương máu của chúng tôi”

(Dân trí) - “Khi đồng đội ngã xuống, mình phải biết rút kinh nghiệm, rút ra những bài học xương máu từ sự cố này để chấn chỉnh mình, khắc phục những điểm yếu còn tồn tại, đồng thời tìm ra những biện pháp tối ưu để làm sao tổ chức tốt công tác huấn luyện bay…”

Thứ hai, 27/06/2016 - 07:45

2 mẹ con bị sét đánh thương vong
2 mẹ con bị sét đánh thương vong

(Dân trí) - Trong lúc đang đi làm đồng, 2 mẹ con gặp cơn mưa giông kèm theo sấm chớp, khi đang tìm chỗ trú mưa thì cả hai bị sét đánh thương vong.

Thứ hai, 27/06/2016 - 07:08

Tìm thấy thêm 2 thi thể phi hành đoàn và hộp đen máy bay CASA - 212
Tìm thấy thêm 2 thi thể phi hành đoàn và hộp đen máy bay CASA - 212

(Dân trí) - Thông tin từ lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại thực địa huyện đảo Bạch Long Vĩ cho biết, ngày 27/6 lực lượng tìm kiếm đã vớt được thêm 2 thi thể của thành viên phi hành đoàn máy bay CASA – 212 số hiệu 8983. Hộp đen của máy bay cũng vừa được tìm thấy...

Thứ hai, 27/06/2016 - 06:39

Hàng loạt cây xanh bật gốc đè trúng người đi đường
Hàng loạt cây xanh bật gốc đè trúng người đi đường

(Dân trí) - Trận mưa lớn kèm theo gió giật mạnh vào chiều 27/6 đã khiến hàng loạt cây xanh trên địa bàn TPHCM bị bật gốc, đổ đè lên người đi đường.

Thứ hai, 27/06/2016 - 06:22

Tuyến xe buýt nhanh đầu tiên ở Hà Nội - “BRT hay không BRT?”
Tuyến xe buýt nhanh đầu tiên ở Hà Nội - “BRT hay không BRT?”

(Dân trí) - Tuyến xe buýt nhanh (BRT) đầu tiên ở Việt Nam được thông báo là sẽ đưa vào khai thác vào cuối năm 2016 tại Hà Nội. Tuy vậy, theo thông báo của Thường trực Thành ủy Hà Nội, vẫn còn hàng loạt vấn đề cần xem xét “bộc lộ nhiều bất cập về phương án tổ chức giao thông, thiết kế kỹ thuật của xe buýt BRT khi áp dụng vào thực tế của thành phố”.

Thứ hai, 27/06/2016 - 06:19

Ông Võ Thành Hạo tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre
Ông Võ Thành Hạo tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre

(Dân trí) - Ngày 27/6, Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa IX đã tổ chức phiên họp thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh Bến Tre.

Thứ hai, 27/06/2016 - 06:00

32 người la hét trong chiếc xe khách mất lái
32 người la hét trong chiếc xe khách mất lái

(Dân trí) - Thời điểm xảy ra vụ việc, trên chiếc xe khách chở 32 người nhưng rất may là không có ai bị thương.

Thứ hai, 27/06/2016 - 05:41

Cây xanh đổ vào người phụ nữ trong cơn mưa lớn
Cây xanh đổ vào người phụ nữ trong cơn mưa lớn

(Dân trí) - Khoảng 15h ngày 27/6, cơn mưa lớn kèm theo gió mạnh đã quật đổ nhiều bảng hiệu và cây xanh ở khu vực trung tâm TPHCM. Một phụ nữ phải nhập viện sau khi bị cành cây đổ vào.

Thứ hai, 27/06/2016 - 05:35

Kinh hoàng xe tải chạy ngược chiều trên cầu Nhật Tân
Kinh hoàng xe tải chạy ngược chiều trên cầu Nhật Tân

(Dân trí) - Chiếc xe tải Hyundai mang biển số 90C-043.80 màu đỏ bất chấp luật pháp, quay đầu chạy ngược chiều trên cầu Nhật Tân, hướng từ nội thành sang sân bay Nội Bài…

Thứ hai, 27/06/2016 - 05:11

Đại biểu Quốc hội biểu quyết hoãn thi hành Bộ luật Hình sự mới
Đại biểu Quốc hội biểu quyết hoãn thi hành Bộ luật Hình sự mới

(Dân trí) - Hôm nay, 27/6, UB Thường vụ Quốc hội triệu tập cuộc họp với các trưởng đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh thành khóa XIII để thống nhất một số vấn đề về Bộ luật Hình sự vừa được sửa toàn diện năm 2015 (sẽ có hiệu lực từ 1/7/2016). UB Thường vụ trưng cầu biểu quyết của các đại biểu về việc hoãn thi hành Bộ luật này.

Thứ hai, 27/06/2016 - 05:04