Cà Mau lập kênh quảng bá trên mạng xã hội, yêu cầu cán bộ like, chia sẻ

(Dân trí) - Tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh này vừa có yêu cầu cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, nhân dân trong tỉnh phổ biến kênh quảng bá tỉnh Cà Mau trên mạng xã hội.

Trước đó, tháng 10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau có quyết định về việc thành lập Kênh quảng bá tỉnh Cà Mau trên mạng xã hội Facebook, Youtube và các trang mạng xã hội khác.

Cà Mau lập kênh quảng bá trên mạng xã hội, yêu cầu cán bộ like, chia sẻ - 1

Kênh quảng bá tỉnh Cà Mau trên Facebook.

Để phát huy tối đa vai trò kênh quảng bá này, UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương khẩn trương phổ biến đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân nhận biết đặc điểm nhận dạng của Kênh quảng bá tỉnh Cà Mau, cũng như để nắm bắt kịp thời các thông tin chỉ đạo, điều hành của tỉnh.

Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị tiến hành đăng ký (subscribe), yêu thích (like) và chia sẻ (share) các trang Fanpage và kênh Youtube của tỉnh để tăng lượng tương tác, tại các địa chỉ: https://www.facebook.com/trangtincamau; https://youtube.com/channel/UC6RQkH9_rDlBri3pio_QgHA

UBND tỉnh Cà Mau cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị thống kê kết quả thực hiện, báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp trước ngày 30/3, để báo cáo UBND tỉnh trước ngày 5/4.

Đồng thời, cử cán bộ làm đầu mối, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp thông tin chính thống về các chương trình, kế hoạch, dự án… phát triển kinh tế - xã hội của ngành, lĩnh vực, địa phương do đơn vị mình phụ trách, để kịp thời đăng tải trên các kênh quảng bá của tỉnh.

Đang được quan tâm