Bộ Tư pháp phấn đấu giảm đến 50% số lượng xe công

(Dân trí) - Bộ Tư pháp đề ra kế hoạch năm 2019 hạn chế mua sắm xe ô tô và trang thiết bị đắt tiền; thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ về khoán xe công, đảm bảo mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 giảm khoảng 30% - 50% số lượng xe ô tô công trang bị cho đơn vị.

Bộ Tư pháp phấn đấu giảm đến 50% số lượng xe công - 1

(Ảnh minh hoạ).

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long vừa ký quyết định ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của Bộ Tư pháp.

Theo đó, Bộ Tư pháp đặt mục tiêu tiết kiệm 10% chi thường xuyên; giảm tần suất và thắt chặt các khoản kinh phí tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, công tác phí, chi tiếp khách, khánh tiết, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm. Cắt giảm 100% việc tổ chức lễ khởi công, động thổ, khánh thành công trình xây dựng cơ bản, trừ các chương trình, dự án nhóm A.

Hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài; phấn đấu tiết kiệm 15% chi đoàn ra, đoàn vào so với dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tiết kiệm triệt để trong quản lý, sử dụng kinh phí của đề tài nghiên cứu khoa học, không đề xuất, phê duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học có nội dung trùng lắp, thiếu tính khả thi, chưa xác định được nguồn kinh phí thực hiện.

Bộ Tư pháp cũng sẽ đẩy mạnh việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất của các đơn vị theo quy định; kiên quyết thu hồi diện tích nhà, đất là trụ sở của đơn vị đã được đầu tư xây dựng trụ sở mới để điều chuyển cho đơn vị có nhu cầu hoặc bán đấu giá công khai, tạo nguồn vốn xây dựng trụ sở.

“Hạn chế mua sắm xe ô tô và trang thiết bị đắt tiền. Thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ về khoán xe công, đảm bảo mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 giảm khoảng 30% - 50% số lượng xe ô tô công trang bị cho đơn vị theo đúng Chỉ thị số 31/2016 về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công”- Bộ Tư pháp nêu rõ.

Ngoài ra, Bộ Tư pháp yêu cầu chỉ sử dụng tài sản vào mục đích cho thuê, kinh doanh, liên doanh, liên kết trong các trường hợp được pháp luật quy định, có đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phải đảm bảo các yêu cầu quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn. Xử lý kịp thời tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước sau khi dự án kết thúc đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.

Thế Kha