Bộ Tư pháp "nhắc nhở" hơn 3.400 trường hợp nhận con nuôi chưa đăng ký

(Dân trí) - Trên toàn quốc mới có hơn 1.600 trường hợp nuôi con nuôi thực tế được đăng ký, còn hơn 3.400 trường hợp nuôi con thực tế chưa được đăng ký. Nếu sau 31/12/2015 người dân không tiến hành đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế thì việc nuôi con nuôi đó sẽ không được pháp luật công nhận.

Cục Con nuôi (Bộ Tư pháp) vừa có văn bản gửi Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tiếp tục triển khai các biện pháp tăng cường công tác đăng ký nuôi con nuôi thực tế từ nay cho đến hết ngày 31/12/2015.

Theo Cục Con nuôi, kế hoạch đăng ký nuôi con nuôi thực tế theo Quyết Quyết định số 1985/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp được tiến hành theo 5 giai đoạn, hiện nay đang ở giai đoạn 4. Theo rà soát của 63 tỉnh, thành phố, tính đến hết năm 2014, trên toàn quốc mới có 1.601 trường hợp nuôi con nuôi thực tế được đăng ký, còn 3.433 trường hợp nuôi con thực tế chưa được đăng ký. Nếu sau 31/12/2015 người dân không tiến hành đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế thì việc nuôi con nuôi đó sẽ không được pháp luật công nhận.

Trong quá trình quản lý, theo dõi thực hiện việc đăng ký nuôi con nuôi thực tế, Cục Con nuôi nhận thấy địa phương còn gặp nhiều khó khăn khi giải quyết yêu cầu đăng ký nuôi con nuôi thực tế. Nhằm giải quyết một số khó khăn, vướng mắc có tính phổ biến, Cục Con nuôi đã xây dựng hướng dẫn đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế để các địa phương có thể vận dụng khi giải quyết yêu cầu đăng ký nuôi con nuôi.

Cục Con nuôi đề nghị Sở Tư pháp các địa phương gửi bản hướng dẫn đăng ký nuôi con nuôi thực tế đến các UBND cấp xã/phường, yêu cầu thực hiện thông báo liên tục trên đài truyền thanh cấp xã/phường và niêm yết bản hướng dẫn đăng ký nuôi con nuôi thực tế tại trụ sở UBND cấp xã/phường để người dân được biết.

Cục Con nuôi đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo địa phương thực hiện nghiêm túc kế hoạch đăng ký nuôi con nuôi thực tế và hoàn thành kế hoạch đăng ký nuôi con nuôi thực tế cho đến ngày 31/12/2015.

Thế Kha