Bộ trưởng Phùng Quang Thanh chỉ đạo thanh tra việc cho thuê đất quốc phòng

(Dân trí) - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vừa kí công văn chỉ đạo thanh tra làm rõ đúng sai việc cho thuê đất quốc phòng và công tác quản lí, sử dụng đất quốc phòng tại D26 (Bộ TTM/TCHC, xã Yên Bình, Thạch Thất, Hà Nội).

Theo ý kiến chỉ đạo của Đại tướng, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh tại công văn số 908/VP-PC, “giao Thanh tra Bộ Quốc phòng thanh tra, đề xuất với Bộ trưởng xử lí kỉ luật cán bộ chủ trì các cấp có liên quan đến việc này. Chấm dứt Hợp đồng; đề xuất hướng sử dụng đất quốc phòng tại D26, Tổng cục Hậu cần trong tháng 11/2013”.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh chỉ đạo thanh tra việc cho thuê đất quốc phòng

Khu vực đất do đơn vị D26 đang quản lí mới được xây tường bao còn bên trong cho nhiều doanh nghiệp thuê làm trang trại lợn, sử dụng sai mục đích.

Mục đích đích yêu cầu của đoàn thanh tra là có trách nhiệm làm rõ đúng, sai việc kí kết Hợp đồng, hoặc Hợp đồng liên danh và công tác quản lí sử dụng đất Quốc phòng tại D26 thuộc Bộ tổng Tham mưu, Tổng cục Hậu cần, (xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, Hà Nội). Tổng cục Hậu cần, Bộ tổng Tham mưu và các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan thuộc Tổng cục Hậu cần chuẩn bị nội dung báo cáo, hồ sơ, tài liệu để làm việc với đoàn kiểm tra.

Nội dung của việc thanh tra tại D26, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Hậu cần là làm rõ cơ sở pháp lí về đất Quốc phòng. Tiến hành xử lí kiểm tra thực địa, làm cơ sở đề xuất Thủ trưởng Bộ Quốc phòng hướng sử dụng đất Quốc phòng.

Xác định rõ đúng, sai của Hợp đồng, hậu quả của việc thực hiện Hợp đồng làm ảnh hưởng đến môi trường và tài nguyên nước, do chủ thể Hợp đồng gây ra, tiến hành kiểm tra thực địa. Xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan, nếu có vi phạm kiến nghị xin ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thời gian thực hiện việc thanh tra sẽ kết thúc vào ngày 6/12. Trưởng đoàn Thanh tra là Đại tá Trần Quốc Dũng, Thanh tra viên chính, Thanh tra xét khiếu tố thuộc Thanh tra Bộ Quốc phòng cùng 3 thành viên khác của đoàn gồm: Đại tá Ngô Văn Khiêm, Đại tá Lưu Quý Trọn (thuộc Thanh tra Bộ Quốc phòng) và Đại tá Trần Văn Thuật (thuộc Thanh tra Tổng cục Hậu Cần).

Trước đó, theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, khu vực đất do đơn vị D26 thuộc Tổng cục Hậu Cần đang sử dụng được cho thuê lại để kinh doanh nuôi lợn đã làm ảnh hưởng đến môi trường, cuộc sống của những người dân trong vùng.

Hồng Ngân

Đang được quan tâm