Bộ trưởng Bộ Công an đặt vòng hoa viếng Karl Marx tại Anh

(Dân trí) - Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an đến đặt vòng hoa tại mộ nhà triết học, nhà lý luận thiên tài và nhà cách mạng nổi tiếng thế giới Karl Marx tại Vương quốc Anh.

Ngày 2/11, theo chương trình làm việc tại Anh, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an đến đặt vòng hoa tại mộ Karl Marx - nhà triết học, nhà lý luận thiên tài và nhà cách mạng nổi tiếng thế giới tại nghĩa trang Highgate, thủ đô London. Vòng hoa mang dòng chữ "Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an Việt Nam kính viếng".

Bộ trưởng Bộ Công an đặt vòng hoa viếng Karl Marx tại Anh - 1

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an đặt vòng hoa tại mộ Karl Marx.

Ông Karl Marx sinh ngày 5/5/1818 ở thành phố Trier, bên bờ sông Mozel tại Đức. Cùng với Friedrich Engels, ông đã mãi mãi đi vào lịch sử nhân loại như những người sáng lập ra chủ nghĩa cộng sản khoa học có tác động to lớn và sâu rộng đối với nhân loại tiến bộ. Ông hoạt động tại London từ năm 1849 cho tới khi qua đời vào năm 1883.

Marx được đánh giá là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất tới lịch sử loài người. Các tác phẩm của ông đã đặt nền tảng quan trọng cho học thuyết chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản sau này. Cho đến nay, học thuyết của ông vẫn còn nguyên giá trị, được nhiều triết gia phương Tây đánh giá cao. Như một triết gia phương Tây đã nhận định, học thuyết Marx là "Công trình lớn  nhất của nhân loại loài người. Đứng trước học thuyết của Marx như đứng trước một bức tường thành khổng lồ, nhiều đời sau còn phải nghiên cứu tìm hiểu nó". Chủ nghĩa Marx là thành tố quan trọng định hướng chủ thuyết làm kim chỉ nam cho cách mạng Việt Nam, đó là "Chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh".

Trên mộ Karl Marx khắc dòng chữ "Vô sản toàn nhân loại thế giới liên hiệp lại" và "Các nhà triết học chỉ giải thích thế giới bằng các phương thức khác nhau, vấn đề là ở chỗ thay đổi thế giới". Hàng ngày, nhiều người mang hoa tươi và nến đến đặt trước mộ ông để bày tỏ sự kính trọng, ngưỡng mộ.

Chuyến thăm khu mộ Karl Marx của Đại tướng Tô Lâm khẳng định truyền thống "uống nước nhớ nguồn" của nhân dân Việt Nam đối với một trong những nhân vật đã góp phần vạch đường, chỉ lối cho một dân tộc từng bị đế quốc, thực dân áp bức đô hộ đi đến con đường ấm no, phồn vinh, sánh vai với các cường quốc năm  châu; đồng thời củng cố niềm tin của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta về con đường tất yếu, khách quan đi lên Chủ nghĩa xã hội của cách mạng Việt Nam vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Cùng ngày, Đại tướng Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã có cuộc gặp, hội đàm với đối tác Anh nhằm tăng cường và thúc đẩy hơn nữa hợp tác chuyên ngành lĩnh vực chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mạng, chống rửa tiền và các thách thức an ninh phi truyền thống khác một cách hiệu quả trong thời gian tới.