Bộ Nội vụ: Xử lý nghiêm người có hành vi bao che, tiếp tay cho tham nhũng

Phùng Minh

(Dân trí) - Xử lý nghiêm minh đối với những người có hành vi tham nhũng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng; ngăn chặn, xử lý, đẩy lùi các hiện tượng nhũng nhiễu, tiêu cực.

Bộ Nội vụ vừa ban hành kế hoạch số 1178/KH-BNV thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022.

Trong đó, Bộ Nội vụ yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải gương mẫu, quyết liệt và trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng theo quy định của pháp luật liên quan đến tham nhũng (nếu có).

Xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị mình quản lý, phụ trách. Thực hiện nghiêm quy định về tặng quà, nhận quà tặng và có chế tài nghiêm khắc đối với cá nhân, tổ chức vi phạm.

Bộ Nội vụ: Xử lý nghiêm người có hành vi bao che, tiếp tay cho tham nhũng - 1

Cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Nội vụ diễn ra chiều 30/3 (Ảnh: Thanh Tuấn).

Bộ Nội vụ thực hiện nghiêm việc kê khai, công khai, kiểm soát tài sản, thu nhập, chế độ báo cáo về kê khai, công khai tài sản, thu nhập. Giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng. Chủ động ngăn ngừa, xử lý sớm các vấn đề kéo dài có thể tạo ra bức xúc, nhất là các vụ việc khiếu kiện đông người, đình công liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân.

Công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng kết quả phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, các vi phạm và kết quả xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cơ quan này khẳng định sẽ phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Ban Nội chính Trung ương, thanh tra các bộ, ngành và các cơ quan liên quan để làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

"Xử lý nghiêm minh đối với những người có hành vi tham nhũng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng; ngăn chặn, xử lý, đẩy lùi các hiện tượng, hành vi vi phạm, nhũng nhiễu, tiêu cực"- Bộ Nội vụ nhấn mạnh.