Thứ tư, 11/02/2009 - 08:13

Bổ nhiệm 2 Thứ trưởng, thăng hàm tướng một số sĩ quan

Dân trí Hai Thứ trưởng Bộ Xây dựng, một Phó Chủ nhiệm UB Dân tộc vừa được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ngày 10/2. Thủ tướng cũng có các quyết định bổ nhiệm, thăng hàm cấp tướng cho các sỹ quan quân đội.

Theo Website Chính phủ, 2 Thứ trưởng Bộ Xây dựng mới được bổ nhiệm là các ông Bùi Phạm Khánh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam - IDICO và ông Trần Văn Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng.

Ông Sơn Phước Hoan, Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ủy ban Dân tộc được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Thủ tướng Chính phủ cũng bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 1 giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Đỗ Đức Tuệ, Chính ủy Tổng cục Hậu cần giữ chức Chính ủy Học viện Quốc phòng; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Thược, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3 giữ chức Phó Chính ủy Quân khu 3; Thiếu tướng Nguyễn Công Tranh, Phó Chính ủy Quân khu 3 giữ chức Chính ủy Tổng cục Hậu cần.

Thủ tướng cũng thăng hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với các sĩ quan:

- Trần Nguyên Bình, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ, Bộ Nội vụ.

- Võ Đăng Thanh, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ, Bộ Nội vụ

- Phạm Sơn Dương, Phó Giám đốc Viện Khoa học và Công nghệ quân sự, Bộ Quốc phòng.

- Vũ Hải Chấn, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 3, Bộ Quốc phòng,  giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 3.

- Trần Đơn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, Quân khu 7, giữ chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 7.

- Ngô Ngọc Bình, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước, Quân khu 7, giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 7.

- Vi Văn Liên, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 367, Quân chủng Phòng không - Không quân, giữ chức Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng.

- Nguyễn Văn Thanh, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không - Không quân, giữ chức Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân.

- Nguyễn Kim Cách, Chủ nhiệm Chính trị, Quân chủng Phòng không - Không quân, giữ chức Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân.

Kim Tân