Bộ Công an hướng dẫn 7 cách giao dịch hành chính thay hộ khẩu giấy

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Người dân sử dụng căn cước công dân (CCCD) gắn chip, ứng dụng VNeID, thiết bị đọc mã QR, giấy xác nhận thông tin về cư trú trong mọi giao dịch hành chính công sau khi sổ hộ khẩu hết hiệu lực.

Bộ Công an hướng dẫn 7 cách giao dịch hành chính thay hộ khẩu giấy - 1

Nguồn: Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an.