Thứ bảy, 07/12/2019 - 10:07

Bình Dương: Vượt hơn 1.300 chỉ tiêu biên chế, bổ nhiệm 25 lãnh đạo chưa đủ điều kiện

Dân trí

Căn cứ chỉ tiêu biên chế công chức được Bộ Nội vụ giao, gần 3 năm qua, UBND tỉnh Bình Dương đã giao vượt 1.357 chỉ tiêu. Ngoài ra, UBND tỉnh này còn bổ nhiệm 25 lãnh đạo khi chưa đủ điều kiện theo quy định.

Vượt 1.357 chỉ tiêu công chức

Bình Dương: Vượt hơn 1.300 chỉ tiêu biên chế, bổ nhiệm 25 lãnh đạo chưa đủ điều kiện - 1

Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.

Thanh tra Bộ Nội vụ đã có thông báo kết luận việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý biên chế, tuyển dụng, nâng ngạch, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính Nhà nước của UBND tỉnh Bình Dương từ 1/1/2017 – 31/5/2019. Qua đó chỉ ra nhiều bất cập, vi phạm, thiếu sót.

Theo thông báo kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ, căn cứ biên chế công chức được Bộ Nội vụ giao thì UBND tỉnh Bình Dương đã giao vượt 1.357 chỉ tiêu. Cụ thể, năm 2017 giao vượt 543 chỉ tiêu; năm 2018 giao vượt 489 chỉ tiêu năm 2019 giao vượt 325 chỉ tiêu. Qua kiểm tra, năm 2017 số công chức có mặt của tỉnh vượt 104 người, năm 2018 vượt 40 người, đến ngày 30/6/2019 vượt 17 người.

UBND tỉnh Bình Dương đã xây dựng đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015 – 2021, kế hoạch đến năm 2021 sẽ tinh giản 421 biên chế, đạt 16,02% so với 2.629 biên chế HĐND tỉnh giao năm 2015. Từ năm 2015 đến thời điểm thanh tra, số công chức được tinh giản theo Nghị định của Chính phủ là 73 người, 128 người nghỉ hưu và 19 thôi việc. 

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bình Dương đã xây dựng đề án vị trí làm việc và được Bộ Nội vụ phê duyệt khung danh mục 317 vị trí làm việc trong 30 cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh. Đến nay, UBND tỉnh Bình Dương mới phê duyệt 10 cơ quan, đơn vị. Hiện còn 20 cơ quan, đơn vị chưa phê duyệt.

Tại thời điểm thanh tra còn 150 lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại 10 cơ quan, tổ chức. Đến ngày 26/11/2019, UBND tỉnh đã chấm dứt toàn bộ số lao động hợp đồng này.

Về tuyển dụng công chức trong trường hợp đặc biệt, Thanh tra Bộ Nội vụ xác định, trong 39 hồ sơ có 11 trường hợp thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước, 5 trường hợp thiếu chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B, 5 trường hợp bằng đại học chưa đủ 60 tháng (tại thời điểm tuyển dụng). Về xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên còn thiếu một số biên bản kiểm tra, sát hạch hoặc văn bản đề nghị Sở Nội vụ chưa thể hiện đầy đủ nội dung này. 

Đối với việc nâng ngạch công chức, UBND tỉnh Bình Dương vẫn còn thiếu sót, hạn chế về đáp án đề thi, phiếu chấm, bảng tổng hợp điểm của các giám khảo. Qua kiểm tra xác suất một số bài thi viết môn kiến thức chung chưa sát đáp án, nhiều trường hợp được xét miễn thi môn ngoại ngữ nhưng chứng chỉ/chứng nhận nộp sau thời hạn nhận hồ sơ.

Bổ nhiệm 25 lãnh đạo chưa đủ điều kiện

Bình Dương: Vượt hơn 1.300 chỉ tiêu biên chế, bổ nhiệm 25 lãnh đạo chưa đủ điều kiện - 2

Thanh tra Bộ Nội vụ xác định có 25 trường hợp bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý tại Bình Dương chưa đủ điều kiện.

Theo Thanh tra Bộ Nội vụ, qua kiểm tra 258 hồ sơ công chức lãnh đạo, quản lý được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian công chức trong giai đoạn thanh tra thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh và thủ trưởng các đơn vị nhìn chung UBND tỉnh Bình Dương đã thực hiện theo quy định chung.

Tuy nhiên, có 8 trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trước ngày 28/12/2017 và 17 trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại sau ngày 28/12/2017 chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn về ngoại ngữ, tin học, trung cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên chính… 

Có trường hợp là lãnh đạo cấp Sở được tuyển dụng công chức trong trường hợp đặc biệt khi chưa đủ 60 tháng công tác và không lấy ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ trước khi tuyển dụng. Bên cạnh đó, một số hồ sơ lãnh đạo, quản lý cấp Sở chưa đầy đủ bản kê khai tài sản, kê khai lý lịch.

Một số cơ quan, đơn vị thực hiện không đầy đủ các thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, nội dung biên bản họp sơ sài, nhiều trường hợp bổ nhiệm chậm. Một lãnh đạo Sở được bổ nhiệm ngoài giai đoạn thanh tra có thông tin phản ánh chưa được bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính theo quy định của Tỉnh uỷ Bình Dương. 

Các trường hợp thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh không đăng thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, không lập Ban giám sát, có bài thi viết của thí sinh dự thi chức danh Phó Giám đốc Sở Xây dựng… Tại thời điểm thanh tra còn 2 đơn vị cấp phòng thuộc UBND cấp huyện có số lượng Phó trưởng phòng vượt quy định.

Trước những thiếu sót, vi phạm trên, Thanh tra Sở Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng biên chế, tuyển dụng công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý. Tham mưu, đề xuất HĐND tỉnh chấm dứt việc giao chỉ tiêu biên chế địa phương.

Đối với các trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn thiếu tiêu chuẩn, sai quy trình, thiếu chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ quản lý Nhà nước… đề nghị UBND tỉnh Bình Dương khẩn trương cử đi đào tạo, bồi dưỡng bổ sung, hoàn thiện trong năm 2019. Đánh giá năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín của 16 trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại. 

Thanh tra Bộ Nội vụ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, Giám đốc Sở Nội vụ và Thủ trưởng các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm đối với những tồn tại, hạn chế đã nêu. Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để có hình thức xử lý theo quy định. 

Trung Kiên