Biến sân thượng thành nông trại cung cấp nông sản cho người nghèo

Dân trí

Dự án EATS gây dựng một mạng lưới cung cấp thực phẩm dựa vào cộng đồng tại New York (Mỹ) giúp người dân nghèo tiếp cận với thực phẩm hữu cơ.

Khi Covid-19 diễn biến phức tạp khắp thành phố, dự án này cung cấp rau miễn phí cho những người có nguy cơ cao.

Biến sân thượng thành nông trại cung cấp nông sản cho người nghèo

Hương Thảo

Farmers Friend

Đáng quan tâm