TPHCM:

Bầu Chủ tịch TP Thủ Đức trước ngày 19/2/2021

(Dân trí) - UBND TPHCM yêu cầu trước ngày 19/2/2021, HĐND TP Thủ Đức bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch TP Thủ Đức.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức.

Bầu Chủ tịch TP Thủ Đức trước ngày 19/2/2021 - 1

Trước ngày 19/2/2021, HĐND TP Thủ Đức tiến hành bầu các chức danh: Chủ tịch và các Phó chủ tịch HĐND TP Thủ Đức; Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND... (ảnh: Phạm Nguyễn)

Theo đó, TP Thủ Đức và các đơn vị hành chính phường sau sắp xếp, sáp nhập chính thức hoạt động kể từ ngày 1/3/2021. 

Các văn bản của chính quyền địa phương ở quận 2, 9, Thủ Đức và các phường những nơi sắp xếp đơn vị hành chính ban hành trước ngày 1/3 nếu chưa có cơ quan có thẩm quyền thay thế hoặc bãi bỏ thì vẫn được tiếp tục sử dụng.

UBND TP Thủ Đức và các phường những nơi sắp xếp đơn vị hành chính chủ động triển khai, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện các thủ tục chuyển đổi giấy tờ và không thu các loại lệ phí khi thực hiện chuyển đổi giấy tờ do thay đổi địa giới đơn vị hành chính.

UBND TPHCM cũng nêu cụ thể việc sắp xếp tổ chức bộ máy và bàn giao cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của TP Thủ Đức.

Theo đó, trước ngày 10/1/2021, UBND quận 2, 9 và Thủ Đức thống kê, rà soát tổ chức bộ máy (Thường trực HĐND, UBND, đại biểu HĐND, trường học, trạm y tế, khu phố, tổ dân phố, cán bộ, công chức, viên chức, hồ sơ, tài liệu), cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, các dự án đầu tư đang triển khai thực hiện dở dang... trong phạm vi điều chỉnh địa giới hành chính để chuẩn bị công tác bàn giao giữa các cơ quan, đơn vị liên quan.

UBND TPHCM cũng đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM sắp xếp, thành lập, sáp nhập tổ chức bộ máy các tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội của 3 quận để thành lập tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội của TP Thủ Đức. 

Thành ủy TPHCM chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Thành ủy và Thành ủy viên của TP Thủ Đức.

Trước ngày 19/2/2021, HĐND TP Thủ Đức tiến hành bầu các chức danh: Chủ tịch và các Phó chủ tịch HĐND TP Thủ Đức; Trưởng ban, Phó trưởng ban của các ban thuộc HĐND; Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND và các ủy viên UBND TP Thủ Đức.

Trước ngày 25/2/2021, UBND TP Thủ Đức chủ trì, phối hợp 3 quận bàn giao tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, các dự án đầu tư đang triển khai thực hiện dở dang... từ 3 quận về TP Thủ Đức quản lý.

UBND TPHCM yêu cầu trước ngày 10/1/2021 phải thay đổi con dấu của các cơ quan, đơn vị ảnh hưởng của Nghị quyết. 

Con dấu cũ được phép sử dụng để giải quyết công việc còn dở dang nhưng phải thu hồi chậm nhất đến hết ngày 28/2/2021; bảng tên, bảng hiệu của các cơ quan, đơn vị, thay đổi trước ngày 25/2/2021.

Theo kế hoạch, ngày mai (31/12), TPHCM tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức tại UBND quận 2.

Đang được quan tâm