Bảo đảm các điều kiện tốt nhất cho báo chí tác nghiệp tại Đại hội Đảng

Thế Kha

(Dân trí) - Bảo đảm tốt nhất cho gần 500 phóng viên, kỹ thuật viên của 191 cơ quan báo chí trong nước; hơn 60 phóng viên của 26 hãng thông tấn, báo chí nước ngoài tác nghiệp trực tuyến, theo dõi, đưa tin.

Tại buổi lễ Khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chiều 22/1, ông Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XIII - cho biết Quy chế về hoạt động của Trung tâm Báo chí Đại hội quy định chi tiết đối với phóng viên, kỹ thuật viên tác nghiệp; việc phỏng vấn đại biểu cần đăng ký với trung tâm để điều phối, sắp xếp.

Theo Hướng dẫn về việc cung cấp thông tin và trả lời phỏng vấn báo chí của đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng, đại biểu được quyền cung cấp thông tin cho báo chí và trả lời phỏng vấn báo chí trong thời gian diễn ra đại hội về các vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội XIII, việc góp ý các dự thảo văn kiện; phản ánh tâm huyết, trách nhiệm, kỳ vọng niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Đại hội…

Bảo đảm các điều kiện tốt nhất cho báo chí tác nghiệp tại Đại hội Đảng - 1

Khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng (Ảnh: Quốc Chính).

Trang thông tin điện tử "Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIII" tại địa chỉ daihoi13.dangcongsan.vn đã được khai trương và vận hành hoạt động. Đây là kênh thông tin chính thống, tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớn nhân dân tiếp cận tài liệu, góp ý dự thảo văn kiện Đại hội và các thông tin liên quan đến Đại hội. Trang tin được thể hiện bằng 6 thứ tiếng: Tiếng Việt, Tiếng Trung, Tiếng Pháp, Tiếng Nga, Tiếng Tây Ban Nha.

"Trung tâm Báo chí phối hợp Trung tâm Hội nghị quốc gia và các bên liên quan bố trí, bảo đảm tốt nhất các điều kiện, lắp đặt các trang thiết bị, đường truyền phục vụ yêu cầu phát thanh, truyền hình, truyền tin, viết bài cho gần 500 phóng viên, kỹ thuật viên của 191 cơ quan báo chí trong nước và hơn 60 phóng viên của 26 hãng thông tấn, báo chí nước ngoài tác nghiệp trực tuyến, theo dõi và đưa tin về đại hội"- ông Hùng cho hay.

Bên cạnh đó, thường trực trung tâm báo chí đã phối hợp với Tiểu ban Y tế tiến hành xét nghiệm Covid-19 cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên các cơ quan báo chí trong nước và quốc tế cũng như đội ngũ tham gia phục vụ đại hội của Trung tâm Báo chí và trưng bày sách.

Bảo đảm các điều kiện tốt nhất cho báo chí tác nghiệp tại Đại hội Đảng - 2

Trung tâm báo chí Đại hội XIII của Đảng (Ảnh: Quốc Chính).

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành khai trương trưng bày sách, báo in tại tầng 2 Trung tâm Hội nghị Quốc gia với sự tham gia của một số cơ quan báo đài và trên 30 nhà xuất bản, trên 2.000 tên sách tiêu biểu có chất lượng; được trưng bày theo 5 chủ đề và 5 mảng sách. Trong đó đáng chú ý là khu trưng bày riêng về sách điện tử với sự tham gia của 4 nhà xuất bản và 152 đầu sách.

Về quà tặng, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Báo Nhân Dân, Nhà xuất bản Thông tấn, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông hoàn thành việc in sách, sao chép phim làm quà tặng đại biểu dự đại hội, bao gồm những đầu sách rất có giá trị như: "Hồ Chí Minh và 5 bảo vật quốc gia"; "Vững bước trên con đường đổi mới" của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng"; "Việt Nam 35 năm đổi mới"; "Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011" và 1 bộ phim 90 tập "Việt Nam biên niên sử truyền hình".

Thông tấn xã Việt Nam chủ trì, phối hợp với các đơn vị khai trương trưng bày ảnh "Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh" gồm 100 tấm ảnh tiêu biểu, lựa chọn trong số hàng vạn bức ảnh tư liệu quý giá của Thông tấn xã Việt Nam, giới thiệu toàn diện những thắng lợi, thành tựu to lớn của đất nước trên chặng đường đấu tranh oanh liệt chống ngoại xâm và xây dựng bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 91 năm từ khi Đảng ra đời (3/1930).

Theo ông Lê Mạnh Hùng, điểm nhấn của trưng bày là những ảnh thành tựu của đất nước trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng (2016-2021), phản ánh toàn diện, rõ nét dấu ấn đất nước bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đời sống của nhân dân ở mọi miền Tổ quốc, dù là vùng sâu, vùng xa hay nơi khó khăn nhất cũng không ngừng được cải thiện.

Cuộc chiến chống Covid-19 cùng nhiều hoạt động ngoại giao song phương và đa phương đã giúp nâng tầm vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

"Đó cũng chính là minh chứng cho lời khẳng định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: "Chưa bao giờ đất nước có cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay"- ông Hùng nói.