3.367 tỷ đồng xây dựng dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

(Dân trí) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với tổng mức đầu tư sau thuế là 3.367 tỷ đồng.

 

Ảnh mẫu CMND 12 số đang được Bộ Công an triển khai cấp ở nhiều địa phương. 12 số trên CMND mới sẽ chính là số định danh cá nhân sau này.
Ảnh mẫu CMND 12 số đang được Bộ Công an triển khai cấp ở nhiều địa phương. 12 số trên CMND mới sẽ chính là số định danh cá nhân sau này.

Dự án trên được đầu tư tại Bộ Công an; Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công an các quận, huyện của thành phố trực thuộc Trung ương; Công an các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Công an xã, phường, thị trấn.

Dự án đặt mục tiêu xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thống nhất trên toàn quốc, tập hợp thông tin cơ bản của tất cả công dân Việt Nam được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin để phục vụ quản lý nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Theo kế hoạch đầu tư, dự án được triển khai và quản lý tập trung tại Bộ Công an gồm: đầu tư hạ tầng kỹ thuật; thuê hạ tầng truyền dẫn; xây dựng, triển khai hệ thống phần mềm ứng dụng phục vụ công tác quản lý nhà nước và các yêu cầu chức năng, nghiệp vụ của ngành Công an phục vụ thu thập, cập nhật thông tin; tổ chức thu thập, tạo lập và chuyển đổi dữ liệu dân cư và cấp số định danh cá nhân cho công dân; đào tạo về hạ tầng kỹ thuật, đào tạo sử dụng phần mềm ứng dụng; tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách liên quan đến quản lý dân cư trên toàn quốc.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi, quyền hạn của mình phối hợp với Bộ Công an tổ chức thu thập, cập nhật và khai thác thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành đảm bảo khả năng kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở, ban ngành và các đơn vị có liên quan tổ chức thu thập, cập nhật và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về mặt chủ trương và giao Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt để triển khai Luật Căn cước công dân. Đây cũng chính là nội dung cơ bản của Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ sở lõi cần được xây dựng ngay để làm căn cứ chia sẻ thông tin, hình thành các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Theo Bộ Công an, 12 số trên CMND mới hiện nay đang triển khai cấp ở một số địa phương sẽ chính là 12 số trên thẻ căn cước công dân - số định danh cá nhân, về sau dùng để cập nhật, truy cập vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đầu tư cơ sở giám định gen xác định hài cốt liệt sỹ

Thủ tướng Chính phủ cũng vừa giao Bộ Công an khẩn trương phê duyệt dự án “Đầu tư nâng cấp cơ sở giám định gen tại Viện Khoa học hình sự phục vụ xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin” và tổng hợp Dự án vào kế hoạch đầu tư trung hạn 2016 - 2020 của bộ theo quy định của Luật Đầu tư công.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan cân đối, bố trí số kinh phí còn lại để thực hiện Dự án trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2016-2020 theo quy định. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhất với các Bộ liên quan đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, bảo đảm tiến độ Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trước đó, Bộ Công an đã chỉ đạo việc lập và phê duyệt dự án đầu tư nâng cấp giám định ADN xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin, Tổng cục Cảnh sát chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan lập Dự án “Đầu tư nâng cấp cơ sở giám định gen tại Viện Khoa học hình sự phục vụ xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin”, với tổng mức đầu tư 258 tỷ đồng. Hiện nay, việc lập dự án đang được khẩn trương hoàn thiện.

Phần lớn các liệt sỹ hy sinh cách đây đã lâu, được chôn cất trong điều kiện chiến tranh ác liệt, khí hậu, thời tiết khắc nghiệt nên hài cốt liệt sỹ đang phân hủy từng ngày. Trong khi đó thân nhân liệt sỹ ngày một già yếu mất đi, nên việc thu mẫu thân nhân để giám định ADN ngày càng khó khăn. Do vậy để có thể thực hiện mục tiêu Đề án “Xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin”, cần thiết phải đẩy nhanh tiến độ và khẩn trương thu thập hài cốt liệt sỹ, giám định gen để xác định thông tin.

Thế Kha