Thứ bảy, 25/06/2016 - 07:02

Quảng Bình thành lập Sở Du lịch

Dân trí

Tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND tỉnh Quảng Bình đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập Sở Du lịch.

Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận, xem xét các tờ trình, dự thảo Nghị quyết, báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập Sở Du lịch.

HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thông qua nghị quyết thành lập Sở Du lịch
HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thông qua nghị quyết thành lập Sở Du lịch

Theo đó, Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình được thành lập trên cơ sở tách chức năng quản lý Nhà nước về du lịch từ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, đồng thời chuyển Trung tâm Thông tin, Xúc tiến du lịch về Sở Du lịch.

Với mục tiêu là tập trung công tác quản lý Nhà nước về du lịch, Sở Du lịch triển khai xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện quản lý về du lịch hoạt động chuyên nghiệp, khai thác hiệu quả, bền vững các tiềm năng, thế mạnh về du lịch của tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư, mở rộng và phát triển thị trường kinh doanh, tạo sự hấp dẫn về du lịch, dịch vụ để thu hút mạnh mẽ các nguồn lực phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.

Suối Nước Moọc, một điểm du lịch hấp dẫn tại Quảng Bình

Quảng Bình là tỉnh có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, trong đó Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới là động lực rất lớn cho việc phát triển du lịch của tỉnh, ngoài ra sự trở về yên nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa – Đảo Yến cũng thu hút một lượng lớn khách du lịch đến phúng viếng và tri ân.

Ngành Du lịch Quảng Bình luôn được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn
Ngành Du lịch Quảng Bình luôn được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn

Trong 3 tháng đầu năm 2016, tổng lượng khách du lịch đến Quảng Bình ước đạt 710 lượt, tăng 10,2% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt 10,9 lượt, tăng 16,2% so với năm 2015. Tổng doanh thu ước đạt 785,5 triệu đồng, tăng 197% so cùng kỳ, trong đó doanh chuyên ngành du lịch ước đạt 148,8%, tăng 56% so với năm 2015.

Có tiềm năng nổi trội, ngành Du lịch Quảng Bình luôn được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn, quan trọng trong định hướng phát triển kinh tế-xã hội, vì vậy việc thành lập Sở Du lịch là thiết yếu và vô cùng quan trọng trong công tác xúc tiến du lịch tại địa phương.

Bên cạnh đó HĐND tỉnh cũng đã thông qua quyết định đổi tên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình.

Tiến Thành