Thứ hai, 03/05/2021 - 05:40

Đời sống văn hóa tuần qua:

Sai kiến thức cơ bản trong gameshow truyền hình "Nhanh như chớp"

Dân trí

Trong tuần qua, chương trình "Nhanh như chớp" đã bị phản ứng vì đưa sai kiến thức văn học khi nói tác phẩm "Vợ nhặt" là của nhà văn Nam Cao, thực tế, đó là tác phẩm của... nhà văn Kim Lân.

Đáng quan tâm