Thứ tư, 17/10/2012 - 01:29

Kết hợp truyền thống và hiện đại trong âm nhạc

Dân trí Đàn môi và đàn tranh là hai loại nhạc cụ truyền thống của Việt Nam, sẽ là rất thú vị nếu hai loại đàn này được kết hợp với nhạc điện tử Nhật Bản hiện đại. Đây là dự án nằm trong chương trình giao lưu văn hóa Việt Nhật.

Tiếp ni chui chương trình hòa nhc ngoài tri do Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nht Bn t chc, chương trình th hai vi tên gi Hòa nhc đin t Nht Bn vi Đàn môi và Đàn tranh Vit Nam vi s tham d ca các ngh sĩ Trí Minh, Sebastien Gesell, Đc Minh, Trà My ha hn s đem li nhiu điu thú v cho nhng người ti tham d.

Nghệ sĩ Đức Minh
Nghệ sĩ Đức Minh

Đàn môi và đàn tranh là hai loi đàn truyn thng ca Vit Nam. Vic kết hp hai loi đàn truyn thng vi âm nhc đin t ca Nht Bn ging như mt th nghim na trong vic to s giao thoa và kết hp đương đi và truyn thng ca hai đt nước s dng hai ngôn ng khác nhau và nn văn hóa tuy có đim tương đng nhưng vn khác bit.

Ý tưởng kết hp nhng bc thy v nhc truyn thng biu din cùng nhc đin t là ca ngh sĩ Trí Minh (DJ). Anh tt nghip Nhc vin Hà Ni v sáng tác âm nhc, bt đu s nghip là mt nhc công nhc Jazz đng thi anh bt đu khám phá âm nhc đin t và th nghim. Hin ti anh tr thành mt trong nhng ngh sĩ nhc đin t danh tiếng nht ca Vit Nam.

Nghệ sĩ Trà My
Nghệ sĩ Trà My

Chính nh s linh hot và phong cách tiếp cn ci m cho sáng to ca Trí Minh nên vic quy t nhiu ngh sĩ t các lĩnh vc ngh thut khác nhau trong nước và quc tế tham gia hp tác biu din vi anh rt thun li. Các chương trình biu din giao lưu này luôn gt hái được nhng thăng hoa ngh thut và khen ngi ca khán gi.

Bui hòa nhc ln này, vi s tham gia ca ngh sĩ Đc Minh, mt thành viên ca Hip hi Đàn môi Quc tế, là mt nhc sĩ/nhà nghiên cu nhit thành v Đàn môi ti Vit Nam. Anh cũng chính là mt trong nhng ngh sĩ tiên phong đưa nhc dân tc ti khán gi Vit Nam và quc tế. Đây là ln đu tiên anh biu din kết hp vi nhc đin t.

Cũng như ngh sĩ Đc Minh, ngh sĩ Trà My hin đang là ging viên ca Hc vin Âm nhc quc gia Vit Nam và là thành viên ca Dàn nhc dân tc Vit Nam. Ch là mt bc thy v Đàn tranh Vit Nam. Ngh sĩ Trà My đã giành được rt nhiu gii thưởng trong các cuc thi và liên hoan âm nhc, và được mi biu din trong nhiu dàn nhc và ban nhc quc tế.

Nghệ sĩ Trí Minh
Nghệ sĩ Trí Minh

Mt đnh cao na ca chương trình mà chúng ta không th b l, chính là phn biu din nhc đin t ca DJ Sebastien Gesell, mt ngh sĩ mang hai dòng máu Pháp và Nht Bn. Anh s đm nhn vai trò pha trn nhng tác phm đin t Nht Bn đ đưa đến cho nhng người đến thưởng thc nét đa dng ca âm nhc đin t Nht Bn.

Chương trình vào ca t do, được bt đu lúc 20h00 ngày 19/10 ti Sân vườn trung tâm Giao lưu Văn hóa Nht Bn, 27 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Ni.

Bình Yên