Chủ tịch Hà Nội: “Chưa tu bổ chùa Một Cột - Diên Hựu là chậm”

(Dân trí) - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho rằng, chưa tu bổ, tôn tạo chùa Một Cột – Diên Hựu là còn chậm, trách nhiệm thuộc quận Ba Đình. Ông Thảo cũng yêu cầu tu bổ theo hướng giữ nguyên trạng chùa, không xây mới công trình.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế thảo vừa chính thức kết luận dự án tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích chùa Một Cột - Diên Hựu. Theo ông Thảo chùa Một Cột – Diên Hựu là di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng cấp quốc gia, nằm trong tổng thể di tích Quốc gia đặc biệt khu di tích Chủ tịch, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Ông Thảo cho biết, từ năm 2010, UBND thành phố đã chỉ đạo quận Ba Đình làm chủ đầu tư, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị của di tích lịch sử, nhưng đến nay chưa triển khai là còn chậm. Trách nhiệm thuộc về UBND quận Ba Đình và vai trò quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 
Chùa Một Cột - Diên Hựu sẽ được tu bổ tôn tạo theo hướng giữ nguyên trạng, không xây mới công trình
Chùa Một Cột - Diên Hựu sẽ được tu bổ tôn tạo theo hướng giữ nguyên trạng, không xây mới công trình

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giao quận Ba Đình tập trung triển khai dự án tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị của di tích theo đúng Luật Di sản văn hóa, Luật Xây dựng và chỉ đạo của UBND thành phố (tại thông báo số 110 ngày 15/4/2010, hoàn thành trong quý một năm 2014).

"Việc tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị của di tích chùa Một Cột - Diên Hựu theo nguyên tắc giữ nguyên hiện trạng theo đúng luật Di sản văn hóa, không xây dựng mới công trình", ông Thảo kết luận.

Ông Thảo giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thẩm định về chuyên môn, phối hợp với UBND quận Ba Đình báo cáo xin ý kiến thẩm định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phương án kiến trúc tu bổ, tôn tạo để triển khai dự án.

Trước mắt, ông Thảo giao UBND quận Ba Đình tập trung xử lý ngay việc chống thấm, chống dột tại di tích; kiển tra, rà soát công tác quản lý tại chùa, yêu cầu nhà sư – trụ trì chùa thực hiên đúng quy định quản lý tại chùa.

Giao UBND quận Ba Đình phối hợp với Ban Tôn giáo thành phố làm việc và thống nhất với Thành hội Phật giáo thành phố Hà Nội về công tác quản lý chùa bảo đảm đúng quy định của nhà nước và giáo hội phật giáo.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch căn cứ ý kiến chỉ đạo kết luận của thành phố hướng dẫn giám sát quận Ba Đình triển khai việc tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị của di tích chùa Một Cột – Diên Hựu.

Quang Phong

Dòng sự kiện: Chùa Một Cột kêu cứu
Đọc thêm