Thứ sáu, 01/07/2016 - 18:30

ĐBSCL:

Chỉ vài thí sinh thi Tiếng Trung, tiếng Nhật

Dân trí

Tại cụm thi trường ĐH Đồng Tháp, trường ĐH Cần Thơ chỉ có 2 thí sinh thi Tiếng Trung

Tại cụm thi do trường ĐH Đồng Tháp chủ trì có 7.882 thí sinh đăng ký dự thi môn ngoại ngữ (dự thi 7.857, vắng 25 thí sinh), trong đó thí sinh thi môn Anh Văn là 7.849 thí sinh, môn Tiếng Pháp 7 thí sinh và 1 thí sinh thi Tiếng Trung.

Cụm thi do trường ĐH Cần Thơ chủ trì có 4.446 thí sinh đăng ký dự thi, vắng 51 thí sinh, không có thi sinh nào bị kỷ luật.

Ông Nguyễn Minh Trí - Trưởng Phòng đào tạo trường ĐH Cần Thơ cho biết: Môn Ngoại ngữ năm nay cụm thi có 4.406 thí sinh đăng ký thi môn Tiếng Anh, Tiếng Pháp có 38 thí sinh, Tiếng Trung có 1 thí sinh và Tiếng Nhật cũng có 1 thí sinh. Đối với 2 thí sinh thi môn Tiếng Trung và tiếng Nhật, Hội đồng thi chúng tôi tổ chức cho hai thí sinh này thi chung với các thí sinh môn Tiếng Anh.

Buổi thi môn Anh Văn có 4.314 thí sinh dự thi môn tiếng Anh (tỷ lệ 99,1%), vắng 39 thí sinh. Trong hai buổi thi do trường ĐH Kiên Giang chủ trì không có trường hợp thí sinh nào bị kỷ luật.

Cụm thi ĐH An Giang, số thí sinh đăng ký dự môn Tiếng Anh thi là 11.787; số thí sinh có mặt là 11.747 (tỷ lệ 99,66%). Không có thí sinh vi phạm quy chế thi.

Buổi thi ngoại ngữ (chiều 1/7), cụm thi Trường ĐH Cần Thơ và trường ĐH Đồng Tháp, ĐH Kiên Giang và ĐH An Giang chủ trì không có thí sinh nào bị kỷ luật.

Nguyễn Hành