Tư vấn pháp luật

Toà án chỉ ra quyết định tạm đình chỉ vụ án khi người bị hại tự nguyện rút yêu cầu khởi tố

Bạn Trần Anh Tuấn- Hà Nội hỏi:"Em trai tôi bị Viện kiểm sát truy tố về tội cố ý ngây thương tích theo khoản 01, Điều 104 BLHS, hồ sơ vụ án đã được chuyển sang Toà án để giải quyết. Vừa qua, tôi đã bồi thường thiệt hại cho người bị hại, người bị hại cũng đã làm đơn xin rút yêu cầu khởi tố. Xin cho hỏi trong trường hợp này, Toà án xẽ xử lý như thế nào?".

 

 

Trả lời:

Căn cứ vào các thông tin mà bạn cung cấp, chúng tôi xác định trường hợp bạn hỏi được quy định tại Điều 105 BLTTHS, cụ thể như sau:

“1. Những vụ án về các tội phạm được quy định tại khoản 1 các điều 104, 105, 106, 108, 109, 111, 113, 121, 122, 131 và 171 của Bộ luật hình sự chỉ được khởi tố khi có yêu cầu của người bị hại hoặc của người đại diện hợp pháp của người bị hại là người chưa thành niên, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất.

 2. Trong trường hợp người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu trước ngày mở phiên tòa sơ thẩm thì vụ án phải được đình chỉ.”

Theo các quy định trên, nếu nguời bị hại đã tự nguyện rút yêu cầu khởi tố trước ngày mở phiên toà sơ thẩm thì Toà án sẽ đình chỉ vụ án đối với em trai bạn. Em trai bạn sẽ không bị đưa ra xét xử .

Tuy nhiên, tại Khoản 02 Điều 105 BLTTHS cũng quy định: “Trong trường hợp có căn cứ để xác định người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu khởi tố trái với ý muốn của họ do bị ép buộc, cưỡng bức thì tuy người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án vẫn có thể tiếp tục tiến hành tố tụng đối với vụ án.

Như vậy, Toà án sẽ chỉ ra quyết định tạm đình chỉ vụ án đối với em bạn khi người bị hại tự nguyện rút yêu cầu khởi tố đối với em trai bạn. Mặt khác, người bị hại đã rút yêu cầu khởi tố thì không có quyền yêu cầu lại, trừ trường hợp rút yêu cầu do bị ép buộc, cưỡng bức.

 Luật sưNguyễn Hồng Bách

Văn phòng Luật sư Hồng Bách và Cộng sự

Số 6 đường Trung Yên 5, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 84.4. 37868574     Fax: 84.4. 37868575

Website: hongbach.com