Tư vấn pháp luật

Có được hưởng chế độ thai sản để dành thời gian chăm sóc con nuôi?

"Vợ chồng tôi đang làm việc trong một doanh nghiệp và có tham gia đóng BHXH. Hiện nay, vợ chồng tôi đang làm thủ tục để nhận một cháu bé sơ sinh làm con nuôi. Xin cho hỏi vợ tôi có được hưởng chế độ thai sản để có thời gian chăm sóc con nuôi hay không ?".

Trên đây là câu hỏi của bạn đọc Hoàng Thu Hồng - Quảng Ninh.

Trả lời:

Tại mục 1, phần II, phần B, của Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 của Bộ LĐTB& XH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/ 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc có quy định điều kiện người lao động được hưởng chế độ thai sản như sau:

Lao động nữ sinh con và người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi phải đóng Bảo hiểm xã hội từ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Căn cứ vào các quy định trên, nếu bạn đã tham gia BHXH từ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi nhận nuôi con nuôi (theo cách tính trên) và cháu bé bạn nhận nuôi dưới 4 tháng tuổi thì vợ bạn sẽ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con nuôi đủ bốn tháng tuổi (Điều 28 Luật BHXH). Mức lương bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công đóng BHXH của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc. (Điều 35 Luật BHXH). Ngoài ra, vợ bạn còn được nhận trợ cấp một lần bằng 2 tháng lương tối thiểu chung (Điều 34 Luật BHXH).

 Luật sư Nguyễn Hồng Bách
Văn phòng Luật sư Hồng Bách và Cộng sự
Số 6 đường Trung Yên 5, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 84.4. 37868574     Fax: 84.4. 37868575
Website: hongbach.com