Vợ ở nhà chăm con, có được chia tài sản khi ly hôn?

Vợ không đi làm việc mà ở nhà chăm con, chồng lo toàn bộ kinh tế gia đình, vậy khi ly hôn vợ có được chia tài sản chung?

Vợ ở nhà chăm con, có được chia tài sản khi ly hôn? - 1

Ảnh minh họa.

Hỏi: "Vợ không đi làm việc mà ở nhà chăm con, chồng lo toàn bộ kinh tế gia đình, vậy khi ly hôn vợ có được chia tài sản chung?".

                                                                                Ngọc Hoa (Hàm Tân, Bình Thuận)

Luật sư Phạm Thanh Hữu (Thư Viện Pháp Luật) tư vấn như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 32 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp các bên chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

Căn cứ Điều 59 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, khi ly hôn việc chia tài sản chung do các bên thỏa thuận; trường hợp không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết. Về nguyên tắc, tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:

- Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập.

- Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng.

- Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập.

- Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

Đồng thời, theo điểm b khoản 4 Điều 7 Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP nêu rõ: "Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung" là sự đóng góp về tài sản riêng, thu nhập, công việc gia đình và lao động của vợ, chồng trong việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Người vợ hoặc chồng ở nhà chăm sóc con, gia đình mà không đi làm được tính là lao động có thu nhập tương đương với thu nhập của chồng hoặc vợ đi làm. Bên có công sức đóng góp nhiều hơn sẽ được chia nhiều hơn.

Như vậy, trường hợp chị ở nhà chăm sóc con mà không đi làm vẫn được tính là lao động có thu nhập tương đương với thu nhập của chồng. Do đó, trong trường hợp vợ chồng chị ly hôn thì chị vẫn được chia tài sản chung theo nội dung đã phân tích ở trên.

Theo phunuvietnam.vn