4.634 tin tức, video về "

vỏ bọc hoàn hảo

"
"Nổ" là cán bộ Sở Nội vụ để lừa chạy việc, chiếm đoạt tiền tỉ

"Nổ" là cán bộ Sở Nội vụ để lừa chạy việc, chiếm đoạt tiền tỉ

Dù lông bông, không có việc làm nhưng Lê Quang Hòa xây dựng được vỏ bọc hoàn hảo với cái mác “cán bộ Sở Nội vụ”, có mối quan hệ thân tình với một số người có vị trí xã hội, có thể xin được việc làm. Bằng cách “bán nước bọt”, Hòa đã chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng của nhiều người có nhu cầu xin việc làm trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.