19.633 tin tức, video về "

vùng nguy hiểm

"
Cách nhận biết bão và đưa tàu ra khỏi vùng nguy hiểm
04:11

Cách nhận biết bão và đưa tàu ra khỏi vùng nguy hiểm

Mỗi khi có bão hay áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên biển, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai (PCTT) luôn dựa vào các bản tin dự báo thời tiết để phối hợp với các địa phương ven biển khẩn trương kêu gọi tàu, thuyền vào nơi tránh trú an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Video dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết cách nhận biết bão và phương án thoát ra khỏi vùng nguy hiểm an toàn nhất.
Cách nhận biết bão và đưa tàu ra khỏi vùng nguy hiểm

Cách nhận biết bão và đưa tàu ra khỏi vùng nguy hiểm

Mỗi khi có bão hay áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên biển, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai luôn dựa vào các bản tin dự báo thời tiết để phối hợp với các địa phương ven biển khẩn trương kêu gọi tàu, thuyền vào nơi tránh trú an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Video dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết cách nhận biết bão và phương án thoát ra khỏi vùng nguy hiểm an toàn nhất.