121.877 tin tức, video về "

toàn tỉnh là 98,1%

"
Quảng Nam hụt thu hàng trăm tỉ đồng do tiêu thụ ô tô khó khăn

Quảng Nam hụt thu hàng trăm tỉ đồng do tiêu thụ ô tô khó khăn

Trong11 tháng đầu năm, tỉnh Quảng Nam thu ngân sách nhà nước đạt 20.145 tỉ đồng (đạt 87% dự toán), ước thu cả năm 2019 là 22.711 tỉ (đạt 98,1% dự toán), giảm 3,4% so với năm 2018. Như vậy, ngân sách tỉnh ước hụt thu trên 430 tỉ đồng so với dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2019 được HĐND tỉnh thông qua là 23.144 tỷ đồng.