266 tin tức, video về "

thị sát formosa

"
Triệu tập khẩn cấp Giám đốc công ty môi trường “tiếp nhận” chất thải của Formosa

Triệu tập khẩn cấp Giám đốc công ty môi trường “tiếp nhận” chất thải của Formosa

Trước những dấu hiệu rất rõ về hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của ông Lê Quang Hòa, Giám đốc Công ty Môi trường - Đô thị thị xã Kỳ Anh khi tiếp nhận, chôn lấp trái phép một khối lượng lớn chất thải thải từ khu công nghiệp Formosa, Phòng Cảnh sát Môi trường (CSMT) Công an Hà Tĩnh đã triệu tập khẩn cấp ông này để làm rõ.