11.414 tin tức, video về "

tăng trưởng xanh

"
Chiến lược nào cho thương hiệu trong thời đại tăng trưởng xanh?

Chiến lược nào cho thương hiệu trong thời đại tăng trưởng xanh?

Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, vị thế chính trị và kinh tế của Việt Nam ngày một nâng cao trên trường quốc tế, việc xây dựng hình ảnh thương hiệu Việt Nam lớn mạnh, uy tín hướng đến một nền kinh tế tăng trưởng xanh là mục tiêu hết sức quan trọng trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.