63.436 tin tức, video về "

tư tưởng giáo dục

"
Quán triệt tư tưởng giáo dục Hồ Chí Minh trong phong trào học tập suốt đời

Quán triệt tư tưởng giáo dục Hồ Chí Minh trong phong trào học tập suốt đời

Để được một nhận thức đúng đắn về ý nghĩa tầm quan trọng cũng như phương thức học tập suốt đời để xây dựng Xã hội học tập phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện của đất nước, thiết nghĩ chúng ta nên đọc những di huấn của Hồ Chí Minh về giáo dục thế hệ trẻ và giáo dục người lớn về tư tưởng học tập suốt đời, về học tập, tu dưỡng và tự học, tự giáo dục…