165.797 tin tức, video về "

phát triển nông nghiệp

"
Agribank – Tài chính toàn diện cho phát triển nông nghiệp, nông thôn

Agribank – Tài chính toàn diện cho phát triển nông nghiệp, nông thôn

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và biến đổi khí hậu toàn cầu, phát triển bền vững nông nghiệp - nông thôn đang là mối quan tâm lớn của APEC và các tổ chức quốc tế. Định hướng tài chính toàn diện phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn là một trong bốn nội dung hợp tác ưu tiên thuộc khuôn khổ tiến trình hợp tác Bộ trưởng Tài chính APEC trong năm 2017.