14.971 tin tức, video về "

ngành cá tra

"
Phát triển ngành cá tra theo hướng bền vững và bảo vệ môi trường

Phát triển ngành cá tra theo hướng bền vững và bảo vệ môi trường

Có thể nói, ngành thủy sản An Giang có một năm thuận lợi khi sản lượng, chất lượng sản phẩm đều đạt yêu cầu, trong đó ngành cá tra chiếm ưu thế vượt trội. Năm 2019, An Giang tiếp tục phát triển ngành cá tra theo chuỗi giá trị gắn với thị trường tiêu thụ; Sản xuất đi liền với bảo vệ môi trường, phát triển ngành cá tra theo hướng bền vững.