26.965 tin tức, video về "

kinh tế xanh

"
Kinh tế Xanh - Xu thế phát triển kinh tế vì môi trường

Kinh tế Xanh - Xu thế phát triển kinh tế vì môi trường

Kinh tế Xanh là một nền kinh tế nhằm cải thiện đời sống con người và tài sản xã hội, đồng thời chú trọng giảm thiểu những hiểm họa môi trường và sự khan hiếm tài nguyên. Vì vậy, chuyển đổi phương thức phát triển, hướng tới phát triển “Kinh tế Xanh” là hướng tiếp cận mới. Xét về dài hạn là hướng tiếp cận phù hợp với xu thế phát triển chung của hệ thống kinh tế toàn cầu.