38.671 tin tức, video về "

kiểm toán độc lập

"
Bình Dương mua trạm BOT rồi xoá bỏ: Lời ăn, lỗ Nhà nước chịu?

Bình Dương mua trạm BOT rồi xoá bỏ: Lời ăn, lỗ Nhà nước chịu?

"Quan điểm của tôi là đã là dự án BOT, bước cuối cùng mới để Nhà nước tham gia mua lại, không thể có chuyện lời thì ăn, lỗ thì Nhà nước chịu được. Tôi không hoan nghênh đều đó. Nếu tỉnh nào có mua lại dự án BOT bằng nguồn tiền ngoài ngân sách, các trạm thì cần phải công khai giá mua, xác định phải kiểm toán độc lập dự án để các bên biết rằng: dự án đó, Nhà nước mua lại có lợi cả trước mắt và lâu dài".