186.626 tin tức, video về "

khả năng tự lập

"
Vì sao nên chọn học phổ thông tại Anh, Úc, Mỹ, New Zealand, Canada?

Vì sao nên chọn học phổ thông tại Anh, Úc, Mỹ, New Zealand, Canada?

“Con tôi nên đi học từ bậc Đại học hay nên đi học từ bậc phổ thông ở nước ngoài?” Câu trả lời phụ thuộc vào từng trường hợp: lực học, sức khỏe, khả năng tự lập và các kỹ năng của một học sinh. Nhưng có một điểm: đa số gia đình nào có đủ khả năng tài chính, gia đình đó thường lựa chọn cho con đi học từ bậc phổ thông. Quyết định này dựa vào đâu?