323.278 tin tức, video về "

hội tự động hóa việt nam

"
VCCA 2017: Khẳng định vai trò của tự động hóa đối với phát triển kinh tế - xã hội

VCCA 2017: Khẳng định vai trò của tự động hóa đối với phát triển kinh tế - xã hội

Sáng 21/11, tại Hà Nội, Hội Tự động hóa Việt Nam (VAA) đã tổ chức họp báo giới thiệu Hội nghị khoa học và Triển lãm quốc tế lần thứ tư về Tự động hóa và Thiết bị công nghiệp (VCCA 2017). Đây là sự kiện lớn về khoa học và công nghệ theo chủ trương của Đảng và Chính phủ nhằm phát triển đất nước hiện đại hóa theo xu hướng hội nhập quốc tế và theo kịp cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
Nghiên cứu tích hợp nhiều giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Nghiên cứu tích hợp nhiều giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Sáng 9/2, Hội tự động hóa Việt Nam (VAA), Hội KH&CN sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả Việt Nam (VECEA), Hội điện lực Việt Nam (VEEA), Hội chiếu sáng Việt Nam (VLA), Hội điện lực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong chiếu sáng Việt Nam (VECEL) đã “bắt tay” hợp tác với nhau nhằm giải quyết có hiệu quả các vấn đề liên ngành, tích hợp nhiều giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển bền vững.