105.213 tin tức, video về "

hỗ trợ doanh nghiệp

"
Bộ Tư pháp hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp

Bộ Tư pháp hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp

Bộ Tư pháp đang xây dựng Hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, trong đó tập trung rà soát, tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của các bộ ngành. Theo đó, 4 nhóm lĩnh vực được chọn hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp bao gồm nông nghiệp, công nghiệp thương mại, công nghệ thông tin, xây dựng.