158.666 tin tức, video về "

hỗ trợ an toàn

"
An toàn lao động: Hơn 4.500 doanh nghiệp được hỗ trợ an toàn vệ sinh lao động

An toàn lao động: Hơn 4.500 doanh nghiệp được hỗ trợ an toàn vệ sinh lao động

Giai đoạn 2016 - 2019, cả nước có trên 4.500 doanh nghiệp được tư vấn xây dựng, ứng dụng hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), trong đó trên 400 doanh nghiệp được hỗ trợ chuyên sâu, làm mẫu xây dựng hệ thống quản lý ATVSLĐ, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về ATVSLĐ, xây dựng văn hóa an toàn trong lao động.