133.277 tin tức, video về "

hệ thống giáo dục quốc dân

"
Thủ tướng ban hành danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân

Thủ tướng ban hành danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân. Danh mục trên gồm Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân cấp I, cấp II và cấp III. Trong đó, Cấp I: Trình độ giáo dục, đào tạo; Cấp II: Lĩnh vực giáo dục, đào tạo; Cấp III: Nhóm chương trình, nhóm ngành, nhóm nghề giáo dục, đào tạo.