50.824 tin tức, video về "

giấy chứng nhận kiểm dịch

"
Chồng chéo trong kiểm dịch sản phẩm có chứa sữa: Lãng phí hàng trăm tỉ đồng

Chồng chéo trong kiểm dịch sản phẩm có chứa sữa: Lãng phí hàng trăm tỉ đồng

Hiện nay, các doanh nghiệp đang phải chi hàng trăm tỉ đồng mỗi năm để được cấp giấy chứng nhận kiểm dịch của Cục Thú y đối với các sản phẩm có chứa sữa. Đáng nói là, các sản phẩm đồng thời cũng phải kiểm tra an toàn thực phẩm với các chỉ tiêu tương tự, và giấy chứng nhận kiểm dịch do Cục Thú y cấp lại chỉ có giá trị từ 1-2 tháng!